Transformation of House Typology in Sivas from 1930s to 1960s and Modern Apartment Blocks


Abstract views: 416 / PDF downloads: 215

Authors

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.6527710

Keywords:

Modern house, cubic formation, typology, Sivas

Abstract

Modern house image is one of the modernization tools of the nation-state. While this tool reveals itself more powerful images in the capital Ankara, cities in the periphery are generally begun to experience modern house through houses of public economic enterprises. This text aims to make a documentation of modern houses, built between the 1930s-1960s in Sivas as a city in the periphery. The method consists of an indigenous typological and comparative analysis. The first phase is comprised of primary experiences on the transition from traditional houses to modern apartment blocks. In the second phase, it will be made a presentation on mass housing of State Railways and Cer Atelier in Sivas. This mass housing initiative is the starting point of modern house in Sivas with regard to the transformation of house typology. The final phase consists of an analysis of modern apartment blocks, built between the range of 1930-1960. Cubic formation and new typology of houses are revealed a rising demand for the modern house in the urban area although this occurs mostly in the manner of low rise, low density, and with a garden. Consequently, garden-city ideals and the first mass housing practice in Sivas proceed on the successive route of the capital Ankara. 

References

Akcan, E. (2009). Çeviride modern olan şehir ve konutta türk-alman ilişkileri. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.

Alkışer, Y.; Yürekli, H. (2004). Türkiye’de “devlet konutu”nun dünü, bugünü, yarını. İTÜ dergisi/a mimarlık, planlama, tasarım, 3(1), 63-74.

Aslanoğlu, İ. (1988). Modernizmin tanımı, sınırları, erken yirminci yüzyıl mimarlığında farklı tavırlar. ODTÜ MFD, 8(1), 59-66.

Aslanoğlu, İ. (2001). Erken Cumhuriyet dönemi mimarlığı 1923-1938. Ankara: ODTÜ Mimarlık Fakültesi Yayını.

Bozdoğan, S. (2008). Modernizm ve ulusun inşası Erken Cumhuriyet Türkiyesi’nde mimari kültür. İstanbul: Metis Yayınları.

Bozdoğan, S.; Akcan, E. (2012). Turkey modern architectures in history. London: Reaktion Books.

Cengizkan, A. (2009). “Çağa yerleşmek” dizisi için genel önsöz. A. Cengizkan (Ed.). Fabrika’da Barınmak Erken Cumhuriyet Dönemi’nde Türkiye’de İşçi Konutları: Yaşam, Mekan ve Kent içinde (s. 7-13). Ankara: Arkadaş Yayınevi.

Dostoğlu, N. (1995). Modern sonrası mimarlık anlayışları. Mimarlık Dergisi, 263, 46-50.

Kaprol, T. (2002). Cumhuriyet sonrası 1930-1950 yılları arasında Bursa’da mimari gelişim. Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 7(1), 171-184.

Koç, P. (2020). Sivas’ta 1870-1970 aralığında modernleşme izleğinin katmanları üzerine bir analiz: Mekansal ve dönemsel ayrıştırmaya yönelik yöntem önerisi (Yayımlanmamış Doktora Tezi), Necmettin Erbakan Üniversitesi, Konya.

Mumford, L. (1930). Mass-production and the modern house. Architectural Records, 67, 13-20.

Saner, M.; Severcan, Y. C. (2009). Fabrikada zorunlu sorumlu olarak barınmak: Ankara Maltepe elektrik ve havagazı fabrikası konutları. A. Cengizkan (Ed.). Fabrika’da Barınmak Erken Cumhuriyet Dönemi’nde Türkiye’de İşçi Konutları: Yaşam, Mekan ve Kent içinde (s. 45-75). Ankara: Arkadaş Yayınevi.

Sivas Belediyesi. (2018). Sivas Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğü Arşivi. Sivas KTVKK. Sivas Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Arşivi.

TCDD Arşiv. (2018). TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü 4. Bölge Emlak ve İnşaat Müdürlüğü Arşivi.

Üredi, K. (2009). Sivas’a vurulan bir cumhuriyet mührü istasyon caddesi. Hayat Ağacı Sivas Şehir Kültürü Dergisi, 14, 34-39.

Web 1. Sivas Resimleri. http://www.sivas.li (erişim tarihi: 25.08.2018).

Web2.Sivas-EskiFotoğraflar. http://wowturkey.comforumviewtopic.phpp=6734571#6734571 (erişim tarihi: 20.09.2018).

Yasak, İ. (2015). Şehir defteri. Sivas: Be Yayınları.

Yönal, Y. (2009). Eski fotoğraflar ile Sivas’ın bilinmeyen yüzü. Sivas: Zirve Yayıncılık.

Published

2021-03-27

How to Cite

KOÇ, P. ., & UYSAL , M. . (2021). Transformation of House Typology in Sivas from 1930s to 1960s and Modern Apartment Blocks . Türk İslâm Medeniyeti Akademik Araştırmalar Dergisi, 16(32), 415–442. https://doi.org/10.5281/zenodo.6527710