Efford for Unity in the Islamic World: Islamic Conference - Organization of Islamic Cooperation (OIC) and Turkey


Abstract views: 279 / PDF downloads: 122

Authors

Keywords:

Organization of Islamic Cooperation, the issue of Jerusalem, the Islamic Union, Turkey, Ekmeleddin Ihsanoglu

Abstract

The second major structure that came after the United Nations in the world was the Organization of the Islamic Conference, which was established in 1969 and changed its name within the reform process since 2011 called Organization of Islamic Cooperation (OIC). The number of member states rose from 25 in 1969 to 57 today.  The structure of the Middle East was altered by the collapse of the Ottoman Empire due to the political developments at the end of the 20th century. Some prominent Arab leaders, who were promised independence, were not given promises at the end of the war. The abolition of the Caliphate also affected Muslims. Within the framework of these developments, although the Islamic or Arab unity attempts were made on various platforms, the establishment of the State of Israel in Palestine and the expansion of its territory by exhibiting an expansionist policy have been the greatest motivation. It is seen that it has been operating in a wide variety of fields, from the establishment of the Organization of Islamic Cooperation until the present day, political, social, economic, cultural, etc.  But it has not been possible to achieve the desired success in the subjects determined in the foundation condition, in particular the Jerusalem issue. In this study, we will try to get a perspective to you the establishment of the organization, aims, functioning, the process of reform, the economic structure of the member countries, etc. We will also endeavor to reveal the location in the organization of Turkey.

 

References

Telif Eserler:

ALPKAYA, G., 1991, Türkiye Cumhuriyeti, İslâm Konferansı Örgütü ve Laiklik, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, C: XLVI, Sayı: 1.

AKGÜL, M. S., 2013, Türkiye’nin İslâm İşbirliği Teşkilatı (İİT) İle İlişkileri ve Ticari Potansiyeli: Çekim Modeli Yaklaşımı, Uzmanlık Yeterlilik Tezi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İletişim Ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü, Ankara, Mart.

AKTAŞ, M., 2010, Türkiye İslâm Konferansı Örgütüne Üye Midir?, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi C: XI, Sayı: 1.

ARMAOĞLU, F., 2017, Filistin Meselesi ve Arap- İsrail Savaşları (1948- 1988), Kronik Kitap, İstanbul.

ARMAOĞLU, F., t.s, 20. Yüzyıl Siyasi Tarihi, C: I- II, Genişletilmiş 16. Baskı, Alkım Yayınları, ys.

ARSLAN, G., 2017, The Establishment Process of the State of Israel and Turkey’s Recognıtıon of Israel, XI. International Turkic Culture, Art and Protection of Cultural Heritage Symposium/Art Actıvıty Turkey-Belarus Relatıons, 22- 27 Ekim, Belarus.

ARSLAN, K., 2014, İslâm Ülkeleri Arasında İşbirliğine Giden Yolda Yeni Arayışlar, Uluslararası Yönetim İktisat Ve İşletme Dergisi, C: X, Sayı: 21.

ATAMAN, M. - GÖKŞEN, A. N., 2014, Sembolizm Ve Aktivizm Arasında İslâm İşbirliği Teşkilatı”, Seta, Sayı: 76, Ocak.

DEMİR, Y., 2009, 1960-1980 Dönemi Türk-Arap Ekonomik İlişkileri”, ÇTTAD, C: VIII, Sayı: 18-19, Bahar- Güz.

DOĞAN, S., 2016, Türkiye’nin Dönem Başkanlığı ve İslâm İşbirliği Teşkilatı, İNSAMER İnsani ve Sosyal Araştırmalar Merkezi, Analiz 18, İslâm Dünyası, Kasım.

DOĞRU, D., 2001, I. Dünya Harbi Sırasında Şerif Hüseyin’in Siyasi Faaliyetleri, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, C: II, Sayı: 2, Şubat.

ERGÜL, E., 2014, Yeni Bir Uluslararası İnsan Hakları Mekanizması: İİT Bağımsız Daimi İnsan Hakları Komisyonu”, TAAD, Yıl: 5, Sayı:19, Ekim.

İHSANOĞLU, E., 2013, Yeni Yüzyılda İslâm Dünyası İslâm Konferansı Teşkilatı 1969- 2009, Timaş Yayınları, 2. Baskı, İstanbul.

İLHAN, S., 2007, Kitap Tanıtımı Kudüs’teki İslâm Konferansının Perde Arkası, İslâmi Araştırmalar Dergisi, C: XX, Sayı: 1, Kış.

-------, İslâm Ülkeleri ve EKİT(ECO) Raporu, Dünyada Küreselleşme ve Bölgesel Entegrasyonlar (AT, NAFTA, Pasifik) ve Türkiye (AT, EFTA, KEİ, Türk Cumhuriyetleri, EKİT

--------, (ECO), İslâm Ülkeleri) İlişkileri Özel İhtisas Komisyonu, T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Yayın No: DPT: 2380 - ÖİK: 444, Kitap 6, Şubat 1995.

KAŞTAN, Y., 2012, Orta Doğu’da Arap-İsrail Mücadeleleri ve Türkiye, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu 38. ICANAS Uluslararası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi, 10- 15 Eylül 2007, C: I, Ankara.

KÜRKÇÜOĞLU, Ö., 1980, Dış Politika Nedir? Türkiye'deki Dünü ve Bugünü, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, C: XXXV, Sayı: 1.

KÜRKÇÜOĞLU, Ö., t.s., Türkiye’nin Arap Ortadoğu’suna Karşı Politikası (1945- 1970), Barış Kitap, Ankara.

-------, Resmi Gazete, Sayı: 27365, 3.10.2009.

SEVGİN, H. - ÇAĞLAR, A., 2017, İslâm İşbirliği Teşkilatı’na Üye Ülkelerin Veri Zarflama Analizi Ve TOPSIS Yöntemiyle Karşılaştırılması, Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, C: VII, Sayı: 2, Temmuz.

TBMM Kanunlar ve Kararlar Başkanlığı, No: 136560, 7 Haziran 2017.

ZAİM, S., 2005, İslâm Kalkınma Bankası’nın Dünü, Bugünü ve Geleceği, Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, Sayı: 49.

İnternet Kaynakları:

https://it.usembassy.gov/statement-president-trump-jerusalem-december-6-2017/, Erişim Tarihi 25.3.2018.

http://www.comcec.org/wp-content/uploads/2015/07/OIC_Charter1.pdf, Erişim Tarihi 30.4.2018.

https://www.oic-oci.org/confdetail/?cID=6&lan=en, Erişim Tarihi 7.12.2018.

https://www.oic-oci.org/states/?lan=en, Erişim Tarihi 7.12.2018.

https://www.reuters.com/article/qatar-opec/qatar-to-withdraw-from-opec-as-of-jan-2019-minister-idUSB2N1Y300L, Erişim Tarihi 7.12.2018.

https://www.washingtonpost.com/world/national-security/un-begins-debate-on-jerusalem-resolution/2017/12/21/37, Erişim Tarihi 1.12.2018.

https://www.trthaber.com/haber/dunya/dunden-bugune-isgal-yorgunu-kudus-365296.html, Erişim Tarihi 6.12.2018

https://www.aa.com.tr/tr/dunya/istanbul-deklarasyonu-dogu-kudusu-filistinin-baskenti-ilan-etti/1003778, Erişim Tarihi 4.10.2018

https://www.aa.com.tr/tr/gunun-basliklari/iitden-filistine-uluslararasi-baris-gucu-cagrisi/1150819, Erişim Tarihi 7.10.2018

http://www.comcec.org/wp-content/uploads/2017/01/OIC-2025.pdf, Erişim Tarihi 1.5.2018.

Published

2019-03-27

How to Cite

KOÇ, N. (2019). Efford for Unity in the Islamic World: Islamic Conference - Organization of Islamic Cooperation (OIC) and Turkey. Türk İslâm Medeniyeti Akademik Araştırmalar Dergisi, 14(28), 261–286. Retrieved from https://timad.com.tr/index.php/timad/article/view/46