National Turkish Students’ Union: A Student Movement and Necip Fazıl Kısakurek


Abstract views: 504 / PDF downloads: 199

Authors

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.6526358

Keywords:

National Turkish Students’ Union, Necip Fazıl Kısakürek, Student Movements, Youth, Recep Tayyip Erdoğan

Abstract

The National Turkish Students’ Union (MTTB) is a student association established during the First World War. In the Republic of Turkey, which was established after the collapse of the Ottoman Empire, it continued to exist until 1980, although it was interrupted at various times during turbulent periods, especially in the coup processes. Like many other political and civil organizations, the Union was closed in the September 12 military coup, and it was reactivated in 2006. The National Turkish Student Union is remarkable in that it is a student and youth movement for over a century. In particular, the students of Darülfünun tried to take part in every field of homeland defense with nationalistic feelings during both the First World War and the War of Independence. The organization, which has come to the fore with its nationalist structure since its establishment, has been on the right wing of the right-left conflict since the mid-1960s; has taken place by shifting to the conservativesacredist line. In its history that left behind a century, it is seen that the organization is not just a student movement, but a youth movement with broad participation. One of the most striking aspects of the society is its institutional structure, which is determined by elections. This student and youth organization was interested in education, cultural activities, sports activities as well as political issues. In some periods, although the opposite was true, they mostly kept in close contact with the state administrators. In the process where the left-right conflict turns into a communism-anticommunism conflict, it is seen that the MTTB came to the fore with its anticommunist discourse. Another prominent feature is that this conflict remains on the intellectual plane and efforts are made not to turn into actual conflict and violence. One of the leading intellectuals for the intellectual development of the students by the organization; university teacher, writer, artist, etc. Although many people tried to benefit from it, Necip Fazıl Kısakürek, whom they called “the master”, has been identified with the National Turkish Student Union since the mid-1960s. It is understood that many politicians and bureaucrats, especially President Recep Tayyip Erdoğan, took part in the activities of the Union during their student years.

References

Arşiv Kaynakları

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı Cumhuriyet Arşivi (BCA), 30.1.0.0.20.116.9.

BCA, 30.1.0.0.65.407.14.

BCA, 30.10.0.0.213.446.3.

BCA, 30.1.0.0.18.102.13.

BCA, 30.1.0.0.55.333.3.

BCA, 30.18.1.2.126.56.11.

Kitaplar

Döneminde Milli Türk Talebe Birliği (1974). 27 Mayıs 1973- 7 Temmuz 1974, Fatih Gençlik Vakfı Matbaa İşletmesi, İstanbul.

Akın, M. H. (2017). Milli Türk Talebe Birliği Gençliği ve Necip Fazıl Kısakürek, 100. Yılında MTTB, Editörler Mahmut Hakkı Akın -Serkan Yorgancılar, Çizgi Kitabevi, İstanbul.

Cinisli, R. (2017). Bir Devrin Hafızası, Doğan Kitap, İstanbul.

Duman, D., Yorgancılar, S. (2007). Türkçülükten İslâmcılığa Milli Türk Talebe Birliği, Vadi Yayınları, Ankara.

Kısakürek, N., F. (1984). Tanrı Kulundan Dinlediklerim, Büyük Doğu Yayınları, İstanbul.

Kısakürek, N., F. (1992). Hücûm ve Polemik, Büyük Doğu Yayınları, İstanbul.

Kısakürek, N., F. (1996). Esselâm, Büyük Doğu Yayınları, İstanbul.

Kısakürek, N., F. (1997). Son Devrin Din Mazlumları, Büyük Doğu Yayınları, İstanbul.

Kısakürek, N., F. (1997). Öfke ve Hiciv, Büyük Doğu Yayınları, İstanbul.

Kısakürek, N., F. (1998). Cinnet Mustatili, Büyük Doğu Yayınları, İstanbul.

Kısakürek, N., F. (1998). At’a Senfoni, Büyük Doğu Yayınları, İstanbul.

Meşe, E. (2017). Komünizmle Mücadele Dernekleri, İletişim Yayınları, İstanbul.

Milli Türk Talebe Birliği 49. Genel Kurul Faaliyet Raporu (1969). 15 Mart 1967- 28 Nisan 1969, Tan Matbaası, İstanbul.

Milli Türk Talebe Birliği 50. Genel Kurul Faaliyet Raporu (1971). Hikmet Gazetecilik Ltd. Şti (Tan Matbaası), İstanbul.

Milli Türk Talebe Birliği 52. Dönem Faaliyet Raporu (1975). 7 Temmuz 1974- 3 Ağustos 1975, Fatih Gençlik Vakfı Matbaa İşletmesi, İstanbul.

Milli Türk Talebe Birliği 53. Dönem Faaliyet Raporu (1976). 3 Ağustos 1975- 16 Ekim 1976, Zafer Matbaası, İstanbul,

Milli Türk Talebe Birliği 54. Dönem Faaliyet Raporu (t.s.). 16 Ekim 1976- 4 Aralık 1977, Fatih Gençlik Vakfı Matbaa İşletmesi, İstanbul.

Sertel, Z. (2001). Hatırladıklarım, Remzi Kitabevi, İstanbul.

Tunaya, T., Z. (2009). Türkiye’de Siyasal Partiler, İkinci Meşrutiyet Dönemi 19081918, C I, İletişim Yayınları, İstanbul.

Türkdoğan, O. (1996). Millî Kültür Modernleşme ve İslâm, Birleşik Yayıncılık, 2. Baskı, İstanbul.

Makaleler

Aydemir, S., S. (2014). 12 Mart 1971 Askeri Muhtırasına Giden Süreçte Üniversite Olayları, Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, Cilt III, Sayı 5, ss.43-51 (Temmuz).

Aydoğdu, Y. (2018). Necip Fazıl Kısakürek’te Gençliğe Bakış ve İdeal Gençlik Tasarımı, E-Şarkiyat İlmi Araştırmalar Dergisi, Cilt X, Sayı 4 (22), ss.1612-1626 (Aralık).

Bulut, F. (2011). 68 Kuşağı Gençlik Olaylarının Uluslararası Boyutu ve Türkiye’de 68 Kuşağına Göre Atatürk ve Atatürkçülük Anlayışı, Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi, Cilt X, Sayı 23, ss.123-149 (Güz).

Çav, E. (2021). ‘Yıkıcı Yapıcı’ Mütefekkir: Necip Fazıl Kısakürek (1904-1983), Yeni Türkiye Büyük Doğu Özel Sayısı: 119, ss.70-75 (Mayıs-Haziran).

Kodal, T. (2014). Mustafa Kemal Atatürk ve Türk Ocakları, A. Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, Sayı 52, ss.295-314 (Erzurum).

Temizgüney, F. (2018). 1960 Darbesine Giden Süreçte Önemli Bir Kesit: İstanbul Öğrenci Olayları, Cumhuriyet Tarihi Araştırmaları Dergisi, Yıl XIV, Sayı 27, ss.181-211 (Bahar).

Tezler

Çav, E. (2010). Tanzimat’tan Cumhuriyete Türkiye’de Değişen Gençlik Hareketleri Ve Milli Türk Talebe Birliği Deneyimi (1916-1980), Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Anabilim Dalı, Yayınlanmamış Doktora Tezi, İstanbul.

Çiçek, M. (2016). Şiir Aracılığıyla Kamuoyuna İdeolojik Mesaj Aktarımı, Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Anabilim Dalı, Yayınlanmamış Doktora Tezi, İstanbul.

Meşe, E. (2013). Türk Siyasal Yaşamında Komünizmle Mücadele Dernekleri, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Ana Bilim Dalı, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Konya.

Salimoğlu, M. (2020). Ötekilerin Cumhuriyeti: Necip Fazıl Kısakürek’in Baş Yücelik Devlet Tasarımı (1943-1952), Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Gazetecilik Anabilim Dalı, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara.

Türkölmez, O. (2014). Türkiye’de Dindar Milliyetçiliği’nin Oluşum Süreci: Milli Türk Talebe Birliği Örneği, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Kocaeli.

Üstün, N. (2011). Büyük Doğu Mecmuası’nın Siyasal Analizi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.

Yorgancılar, S. (2006). 1965 Sonrası İslamcı Bir Öğrenci Hareketi Olarak Milli Türk Talebe Birliği, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Ana Bilim Dalı, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İzmir.

Sözlü Kaynaklar

Kahraman, İsmail; Rize 1940. Kültür Bakanı (1996- 1997); 27. TBMM Başkanı (2015- 2018). 22 Ekim 2021 tarihli görüşme.

Uysal, Orhan; İdriskoru 1944 (Biga Çanakkale). 22 Haziran 2021 tarihli görüşme.

İnternet Kaynakları

Okay, M. O., Kısakürek, N., F. (1905-1983), Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/kisakurek-necip-fazil, Erişim Tarihi: 9.7.2021.

https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-42265410, Erişim Tarihi: 21.9.2021.

Published

2022-02-27

How to Cite

KOÇ , N. . (2022). National Turkish Students’ Union: A Student Movement and Necip Fazıl Kısakurek. Türk İslâm Medeniyeti Akademik Araştırmalar Dergisi, 17(33), 23–63. https://doi.org/10.5281/zenodo.6526358