The Political Developments in the Balkans before the Second World War and Turkey


Abstract views: 276 / PDF downloads: 66

Authors

Keywords:

Turkey, Greece, Bulgaria, Yugoslavia, Romania

Abstract

The Balkans became one of the important shared areas at the end of the First World War. The Entente States wanted to establish here their own authority and domination, and succeeded this to some extent. As it would be unavoidable to arise disputes between the winning states and the losing states as well as the new founded states like Yugoslavia and Czechoslovakia, in a short time alliances began to be made. Italy, Germany and the Soviet Union which didn‘t lose their interest in the Balkans tried also to influence the small states here. Turkey developed an attitude towards the preservation of the status quo and the peace in the region and with this aim wanted to extend the initiatives she launched with Greece also to the other Balkan states. Between the two world wars, almost the whole Balkan states embarked on quest of alliance with the feeling of insecurity.

 

References

Resmi Yayınlar (BaĢbakanlık Cumhuriyet ArĢivi)

BCA, 030.10.240.619.13.

BCA, 030.10.240.620.13.

BCA, 030.10.240.624.15.

BCA, 030.10.241.627.27.

BCA, 030.10.241.629.7.

BCA, 030.10.242.632.13.

BCA, 030.10.220.482.18.

BCA, 030.10.241.628.26.

BCA, 030.10.242.635.48.

BCA, 030.10.243.638.16.

BCA, 030.10.220.481.14.

BCA, 030.10.220.481.20.

BCA, 030.10.253.703.4.

BCA, 030.10.241.629.13.

BCA, 030.10.251.693.21.

BCA, 030.10.220.485.9.

BCA, 030.10.220.485.5.

BCA, 030.10.220.486.5.

BCA, 030.10.220.485.16.

BCA, 030.10.220.486.1.

BCA, 030.10.220.483.13.

BCA, 030.10.252.697.7.

BCA, 030.10.254.711.26.

BCA, 030.10.255.716.23.

BCA, 030.10.254.712.12.

BCA, 030.10.255.715.15. BCA, 030.10.246.666.20. BCA, 030.10.246.667.6. BCA, 030.10.226.525.7.

Telif Eserler

ARMAOĞLU, F., 1993, ―20. Yüzyıl Siyasi Tarihi”, C: I, 1914- 1980, Ankara. BALKAYA, S., 2004, ―Basınımıza Yansıdığı şekliyle Balkan Antantı Sürecinde

Türkiye ve Bulgaristan‖, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, C: XX, Sayı: 60,

Kasım 2004; http://www.atam.gov.tr/dergi/sayi-60/basinimiza-yansidigi- sekliyle-balkan-antanti-surecinde-turkiye-ve-bulgaristan, 30.10.2015.

ÇAKMAK, Z., 2008, ―Venizelos'un Atatürk'ü Nobel Barış Ödülü'ne Aday

Göstermesi, Erdem, Yıl: 2008, Sayı: 52.

ÇANLI, M., 2011, “Bulgar Trakya Komitesi (1918- 1934)”, Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, C: XI, Sayı: 2, Kış 2011.

DEĞERLĠ, E. S., 2007, ―Türk- Bulgar İlişkilerinde Mustafa Kemal Atatürk (1919-1923), Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı: 18, Ağustos

http://birimler.dpu.edu.tr/app/views/panel/ckfinder/userfiles/17/files/ DERG_/18/301-319.pdf, 01.11.2015.

İNÖNÜ, İ., 2009, ―Hatıralar”, Haz. Sabahattin Selek, İstanbul.

KALEL İOĞLU, O., 2008, ―Türk- Yunan İlişkileri ve Megali idea, Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi, Sayı: 41, Mayıs 2008.

KOÇ, N., 2015, ―Balkan Antantı: Balkanlar’da İttifak Arayışları ve Türkiye‖, Yeni

Türkiye, Yıl: 21, Sayı: 70, Mart- Haziran 2015.

UZUN, H., 2004, ―1919- 1950 Yılları Arasında Türkiye- Yunanistan İlişkileri‖, Gazi

Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi, C: V, Sayı: 2.

Published

2016-03-27

How to Cite

KOÇ, D. D. N. (2016). The Political Developments in the Balkans before the Second World War and Turkey. Türk İslâm Medeniyeti Akademik Araştırmalar Dergisi, 11(22), 39–60. Retrieved from https://timad.com.tr/index.php/timad/article/view/181