n The Progress of Atatürk's University Reform Ernst Reuter's Studies and Contributions to Turkish Science Life and Urbanism in the Ankara Faculty of Political Science


Abstract views: 212 / PDF downloads: 69

Authors

Keywords:

Ankara, Faculty of Political Science, Ernst Reuter, German

Abstract

During the university reform in 1933, German scientists came to Turkey. German scientists played an important role in the establishment of universities in Turkey. One of the educational institutions that contribute to the establishment and development of German scientists is the Faculty of Political Sciences of Ankara University. The famous German city man Ernst Reuter served at the faculty. Professor Ernst Reuter has contributed to Turkish science and urbanism with his studies.

References

Arşivler:

Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi:

B.C.A.30.18.01.02/108.32.2

Kitap ve Makaleler:

Atatürk in Deutscher Sicht, DW-Dokumente, Schriftenreihe der Deutschen Welle zu Themen der Zeit, Köln, 1982.

BRÜGEL, S., 1991, “Ernst Reuter’in Türkiye’deki Yaşamı ve Katkıları”, Çeviren: Süheyla Ababay, FES-İstanbul, Türkiye.

ÇADIRCI, M., SÜSLÜ, A., 1982, “Ankara Üniversitesi Gelişim Tarihi”, Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Yayınları Yayın No:82, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara.

ERGÜN, M., 1997, “Atatürk Devri Türk Eğitimi”, Ocak Yayınları, Minpa Matbaası, Ankara.

--------- “Ernst Reuter (1889-1953)”, Cogito, Sayı: 23, Yaz 2000.

GROTHUSEN, Klaus-Detlev, 1981, “1933 Yılından Sonra Alman Bilim Adamlarının Türkiye’ye Göçü”, Belleten, Cilt: XLV/2, Sayı:180, Ekim, TTK Yayınları, TTK Basımevi, Ankara.

KELEŞ, R., 1994, “Ernst Reuter ve Türk Kent Bilimi”, Egemimarlık, Sayı:1.

KELEŞ, R.; GERAY, C., 1983, “Prof. Fehmi Yavuz ve Türk Kent Bilimi”, Prof. Fehmi Yavuz’a Armağan, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları:528, Ankara.

NEUMARK, F., -------- “Boğaziçine Sığınanlar, Türkiye’ye İltica Eden Alman İlim Siyaset ve Sanat Adamları”, Çeviren: Şefik Alp Bahadır, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye Enstitüsü Yayını.

SCHWARTZ, P., 2003, “Kader Birliği-Yurt Dışındaki Alman Bilim Adamları Yardımlaşma Cemiyeti”, Belge Yayınları, Ege Basım, İstanbul.

ŞEN, F., 2008, “Ayyıldız Altında Sürgün”, Günizi Yayıncılık, Şefik Matbaası, İstanbul.

WIDMANN, H., 1981, “Atatürk Üniversite Reformu”, Çeviren: Aykut Kazancıgil, Serpil Bozkurt, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Atatürk’ün Yüzüncü Doğum Yılını Kutlama Yayınları, Özel Seri 3, İstanbul Matbaası, İstanbul.

YAVUZ, F., 1968, “Prof. Ernst Reuter”, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Cilt:XXIII, Sayı:3.

YAVUZ, F., 1969, “Profesör Ernst Reuter”, Amme İdaresi Dergisi, Sayı:2/2, Haziran.

Published

2017-03-27

How to Cite

YAŞAR, D. D. S. (2017). n The Progress of Atatürk’s University Reform Ernst Reuter’s Studies and Contributions to Turkish Science Life and Urbanism in the Ankara Faculty of Political Science. Türk İslâm Medeniyeti Akademik Araştırmalar Dergisi, 12(24), 31–50. Retrieved from https://timad.com.tr/index.php/timad/article/view/198