German Scientists in the Establishment and Development of the Libraries in The Progress of Ataturk’s University Reform


Abstract views: 279 / PDF downloads: 128

Authors

Keywords:

Atatürk, Library, Joseph Stummvoll, Walter Gottschalk, Max Pfannenstiel,, Sonja Tiedecke

Abstract

Ataturk, who won the independence of the Turkish Nation by winning the National Struggle, struggled to build the Republic of Turkey, which he founded after the war, on solid foundations. To accomplish this, the University Reform was carried out in 1933. German scientists and experts were assigned to the universities established after this reform. These scientists and experts have also worked for the establishment and development of libraries. German scientists have made important contributions to the establishment and development of Turkish libraries.

References

B.C.A.30.18.1.2.102.54.16

B.C.A.30.18.01.02.38.57.9

B.C.A.30.18.01.02.40.80.16

BAYSAL, J., 1973, “Cumhuriyet Döneminde Türk Kütüphaneciliğinin Gelişmesi”, Cumhuriyetin 50.Yılına Armağan Edebiyat Fakültesi, Edebiyat Fakültesi Matbaası, İstanbul.

BERKER, N.; YALÇIN, S., 2008, “İmparatorluktan Cumhuriyet’e Tıbbiye’nin ve Bir Tıbbiyelinin Öyküsü”, Osman Cevdet Çubukçu’nun Yaşamı, Tükiye İş Bankası Kültür Yayınları, K Yayınları, İstanbul, Mart.

BOZKURT, A.; ÖZKUL, A., 2000, “Türk Üniversitelerinde Alman Bilimciler ve Etkileri”, Türk Farmakoloji Derneği Bülteni, Sayı:62, Temmuz-Ağustos.

ÇAYCI, A., 1994, “Atatürk, Bilim ve Üniversite”, I.Uluslararası Atatürk Sempozyumu (Açılış Konuşmaları-Bildiriler), (21-23 Eylül 1987), AKDTYK, Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları, Ankara.

GROTHUSEN, K., D., 1981, “1933 Yılından Sonra Alman Bilim Adamlarının Türkiye’ye Göçü”, Belleten, Cilt:XLV/2, Sayı:180, TTK Yayınları, TTK Basımevi, Ankara Ekim.

HIRSCH, Ernst E., 1997, “Anılarım/Kayzer Dönemi Weimar Cumhuriyeti, Atatürk Ülkesi”, Çeviren: Fatma Suphi, TÜBİTAK Popüler Bilim Kitapları, Öncü Basımevi Ltd. Şti., Ankara 1997.

İSHAKOĞLU KADIOĞLU, S., 2007-2008, “Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü’nde Mülteci Bilim Adamları”, Osmanlı Bilimi Araştırmaları, Cilt IX, sayı 1-2, (Atilla Bir Armağanı).

KÜÇÜKER, O., 2011, “İstanbul Üniversitesi, Fen Fakültesi, Süleymaniye Biyoloji Enstitüsü Kütüphanelerinin Kuruluş ve Tarihçesi”, Bilgi Dünyası, 12 (1).

MÜLLER, H., 1997, “Deutsche Bibliothekare im Türkischen Exil, 1933-1945”, Bibliothek, 21.1997, Nr.3.

ÖTÜKEN, A., 1957, “Türkiye’de Kütüphanecilik Öğretiminin Tarihçesi”, Türk Kütüphaneciler Derneği Bülteni, Cilt:VI, Sayı:1-2.

REİSMAN, A., 2011, “Nazizmden Kaçanlar ve Atatürk’ün Vizyonu”, Çeviren: Gül Çağalı Güven, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul.

SCHWARTZ, P., 2003, “Kader Birliği-Yurt Dışındaki Alman Bilim Adamları” Yardımlaşma Cemiyeti, Belge Yayınları, Ege Basım, İstanbul 2003.

ŞEN, F., 2008, “Ayyıldız Altında Sürgün”, Günizi Yayıncılık, Şefik Matbaası, İstanbul.

TAŞDEMİRCİ, E., 1999, “Türkiye’de Üniversite Kavramının Gelişmesinde Alman Bilim Adamlarının Etkisi”, Erdem, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Cilt:11, Sayı:33,. Ocak.

---------, 2007, “Türkiye’de Üniversite Anlayışının Gelişimi”, Editörler: Namık Kemal Aras, Emre Dölen, Osman Bahadır, Türkiye Bilimler Akademisi Yayınları, Yeni Reform Matbaacılık, Ankara.

YALÇIN, K., 2011, “Haymatlos Dünya Bizim Vatanımız”, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, Kitap Matbaacılık, San.Tic.Ltd.Şti., Mayıs, İstanbul.

YAVUZ, C., 2010, “Atatürk ve Almanya”, Berikan Yayınevi, Bilge Ofset Matbaa, Ankara.

WIDMANN, H., 1981, “Atatürk Üniversite Reformu”, Çeviren:Aykut Kazancıgil, Serpil Bozkurt, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Atatürk’ün Yüzüncü Doğum Yılını Kutlama Yayınları, Özel Seri 3, İstanbul Matbaası, İstanbul.

http://agri.ankara.edu.tr/muhlis-erkmen-ogrenme-merkezi/ 08.08.2016.

http://www.lightmillennium.org/2010_24th/arnold_reisman_western_knowledge.html 15.09.2015.

Published

2017-02-27

How to Cite

Yaşar, D. D. S. . (2017). German Scientists in the Establishment and Development of the Libraries in The Progress of Ataturk’s University Reform. Türk İslâm Medeniyeti Akademik Araştırmalar Dergisi, 12(23), 25–48. Retrieved from https://timad.com.tr/index.php/timad/article/view/148