Functional Systems in Istanbul, Şehzade and Edirne, Selimiye Mosque Complexes and Their Qualitiy Analyses


Abstract views: 689 / PDF downloads: 327

Authors

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.7567452

Keywords:

Functional Systems, Functional Quality Analyses, Şehzade Complex in Istanbul, Selimiye Complex in Edirne, Ottoman Architecture

Abstract

Heating, cooling, ventilation, lighting, acoustical, clean water, wastewater, and roof drainage systems, referred to as functional systems in historic buildings, have long been among the most important factors in the continued existence of buildings. These systems, which serve to meet the water needs of buildings, provide drainage of wastewater or rain/snow water, support thermal comfort, natural ventilation, cooling, and lighting conditions for spaces and their occupants, were usually built as part of a foundation with the building itself. In this research, the Şehzade Complex in Istanbul, an apprentice work of architect Sinan, and the Selimiye Complex in Edirne, a masterpiece of his, were studied for their functional systems. These systems were presented for the first time in terms of their types, architectural features, and locations, and evaluated based on their functional quality analyses. In this way, a comparative analysis of the functional systems of two mosque complexes built by architect Sinan in the first and last period of his activity was carried out. Although the complex buildings that architect Sinan constructed are very well researched in terms of their plan, architecture, and decoration, the fact that they have been studied only in a very limited study in terms of their functional systems, which are part of the passive means of survival, increases the originality value of this research.

References

Almughrabi, N., Prijotomo, J., Faqih, M. (2015). Suleymaniye Mosque: Space Construction and Technical Challenges. International Journal of Education and Research, Vol 3, No:6, s.345-358.

Ankaralıgil B., Dişli, G. (2021). Sustainable and traditional technologies in Kutahya historic houses and their contribution to circularity: the case of Lajos Kossuth house. VITRUVIO-International Journal of Architectural Technology and Sustainability, 6(1): 92-109.

Anonim, (1987). Akustik Sihirbazı Mimar Sinan. THY Magazin, Ağustos, s. 55.

Anonim, (1988). Tarihten Bir Yaprak Mimar Sinan, Ocak, İş Bankası İş Gazetesi s.5.

Aykutlu, F., (2014). Şehzade ve Süleymaniye Külliyeleri’nde Su Mimarisi (Y. Lisans Tezi), Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi.

Cansever, T. (2005). Mimar Sinan. Albaraka Türk Yayınları. 1. Baskı, İstanbul.

Çeçen, K., (1988). Sinan’ın Yaptığı Su Tesisleri. İçinde: Mimarbaşı Koca Sinan Yaşadığı Çağ ve Eserleri, S. Bayram (Ed.). (439-464). Ankara: Vakıflar Genel Müdürlüğü Yayınları.

Çeçen, K., (2000). İstanbul`un Osmanlı Dönemi Suyolları. (C. Kolay, Dü.) İstanbul.

Çengelci, Y. K., (2008). Mimar Sinan ve Selimiye, Edirne. Bellek Yayınları.

Dağlı, Y., Kahraman, S. A., (Dü). (2013). Günümüz Türkçesiyle Evliya Çelebi Seyahatnamesi. İstanbul: YKY Yayınları.

Dalgalı, F., (2016). İbrahim Hakkı Konyalı’nın Kayıp Arşivinden İstanbul’da Mimar Sinan Eserleri. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yayınları.

Dişli, G. (2018). Analysis of Ancient Ventilation and Illumination Practices in Anatolian Seljuk and Ottoman Hospitals and Suggestions for Their Conservation Measures. International Journal of Heritage Architecture, Vol. 2, No. 1, s.174–185.

Dişli, G.; Çelik, N., (2016). Heating System Evaluation of an Ancient Turkish Bath; The Bath of Suleymaniye Hospital. 12th International Conference on Heat Transfer, 13 Temmuz 2016, İspanya.

Dişli, G. (2015). Planning of Functional Spaces in Ottoman-Period Hospitals (Darüşşifa) of Anatolia. Al-Masāq, Journal of the Medieval Mediterranean, Vol. 27, No. 3, s.253–276.

Dişli, G., Orhan, B., Duysak, A., (2019). Tarihi Konut Yapılarında İşlevsel Sistemler; Konya-Ilgın’da Tarihi Bir Konut Örneği. Sanat Tarihi Dergisi, Vol. XXVIII, No. 2, s. 407-435.

Dişli G., Mankır, D. A. (2021). Geleneksel Akşehir Evlerinde İşlevsel Sistemlerin Ekolojik ve Enerji Etkin Tasarım Ölçütleri Açısından İncelenmesi. Türk İslam MedeniyetiAkademik Araştırmlar Dergisi, 16(32): 257-286.

Dişli, G., (2014). Sustainability of historic building systems: Anatolian Seljuk and Ottoman hospitals. APT Bulletin 45(4): 45-51.

Dişli, G.; Özcan, Z. (2016). An Evaluation of Heating Technology in Anatolian Seljuk Period Hospitals (Darüşşifa), METU Journal of Faculty of Architecture, 33 (2), 183-200.

Disli, G., Özcan Z., (2014). Waste and Clean Water Systems in Anatolian Seljuk and Ottoman Period Hospitals. International Journal of Academic Research, 6 (3), 169-177.

Doğan, T., (2013). Osmanlı Cami Mimarisi’nde Aydınlatma Düzenleri Açısından Gelişimi (XIV.-XVII Yüzyıl). YYÜ Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 10, Sayı 1, s. 295-320.

Doğanay, A., (2017). Koca Sinan’ın Üç Büyük Eserinde Rahmet Olukları Çörtenler. Mimar Sinan ve Su, İstanbul 2017, s.127-159.

Enver Ş., (2010). Edirne’nin Simgesi Selimiye, Edirne: Edirne Valiliği.

Günay, R., (2018). Mimar Sinan. YEM Yayın, İstanbul, Türkiye.

Gürgen N., Bayoğlu, B., Güven, E., Esemenli, D., Dayıoğlu, S. (2000). 700. Kuruluş Yıldönümünde İstanbul’daki Osmanlı Mimari Eserleri. İstanbul: İstanbul Valiliği İl Kültür Müdürlüğü.

Harmankaya, N., Ç., A., (2019). Edirne Selimiye Külliyesi’nde Bilinmeyen Bir Çeşme. Art-Sanat Dergisi, no:12, 1-18.

Hasol, D. (1998). Ansiklopedik Mimarlık Sözlüğü, Geliştirilmiş 7. Basım, Yapı-Endüstri Merkezi Yayınları, İstanbul.

Kahraman, S., A., Dağlı, Y., 2021. Günümüz Türkçesiyle Evliya Çelebi Seyahatnamesi (Konya, Kayseri, Antakya, Şam, Urfa, Maraş, Sivas, Gazze, Sofya, Edirne) 3.Kitap 2 Cilt. Yapı Kredi Yayınları, İstanbul.

Kaygısız A., Dişli G. (2021). Functional Systems in Classical Ottoman Period Architecture Building Complexes of Architect Sinan: The Case of Süleymaniye Complex. Turkish Online Journal of Design Art and Communication, 11(39, 750-768. Doi: 10.7456/11103100/001

Kayılı, M. (2005). Acoustic Solutions in Classic Ottoman Architecture. FSTC Limited, Manchester.

Kazancıgil, R., (çev.) (1996). Enisü’l Musamirin, Edirne Tarihi, 1360-1650. Yazan: Abdurrahman Hibri, Türk Kütüphaneciler Derneği Edirne Şubesi Yayınları, Edirne.

Kılcı, A. (2007). Anadolu Türk Mimarisinde Erken Devir (XIV-XV. Yüzyıl) Baldaken Tarzı Türbeler. Vakıflar Genel Müdürlüğü Yayınları, Ankara.

Köylüoğlu, N., M. (2001). Edirne’de Osmanlıdan Günümüze Su Yapıları. Türk Kütüphaneciler Derneği Edirne Şubesi Yayınları, Edirne.

Kuban, D. (2007). Osmanlı Mimarisi. Yem Yayınları, İstanbul.

Kuban, D., (2011). Sinan’ın Sanatı ve Selimiye. Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul.

Kürkçüoğlu, S. (2011). Gaziantep Geleneksel Mimarisinde Kuş Takaları (Kuş Evleri), Şanlıurfa Kültür Sanat Tarihi ve Turizm Dergisi, Yıl 4, Sayı 11, ss: 42-50.

Mayalar, H., H., Utku M. S.. (2012). Selimiye, Edirne. Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğü Yayınları.

Necipoğlu, G. (2005). The Age of Sinan, Architectural Culture in the Ottoman Empire. London, Reaktion Books.

Oral, O. (çev.) Yazan: Daye-zade Mustafa Efendi, Edirne Sultan Selim Camii Risalesi. İstanbul, 2002, Kuşak Ofset.

Orman, İ., (2010). Şehzade Külliyesi. TDV İslâm Ansiklopedisi. 38. Cilt: 483-485. İstanbul.

Öz, T., (1962). İstanbul Camileri, Türk Tarih Kurumu: Ankara I. Cilt.

Özcan, Z., Dişli, G. (2014). Refrigeration Technology in Anatolian Seljuk and Ottoman Period Hospitals. Gazi University Journal of Science, 27 (3), 1015-1021.

Sözmez, Z., (1988). Mimar Sinan Dönemi Türk Mimarlığı ve Sanatı. İstanbul, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 1988.

Tuluk, Ö. (2013). Osmanlı Camilerinde Mekân Kurgusu Açısından Kare Tabanlı Baldaken Varyasyonları (15.-17.yy.). Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 21 (2), 275-284.

Tunca, A., (2005). Mimar Sinan, Edirne ve Selimiye. İnkilap Kitabevi, İstanbul.

Turani, A., (1975). Sanat Terimleri Sözlüğü. 3. Baskı, Toplum Yayınları, Ankara.

Yaman, M., Sağıroğlu, Ö. 2020. Osmanlı Dini Mimarisinde Akustik Performansın Geleneksel Yapım Teknikleri Çerçevesinde İncelenmesi. Türk Bilim Araştırma Vakfı Dergisi, c.13, No. 1, s. 38-49.

Yüter, F.Z. (2014). İstanbul’da Su Mimarisi ve Şadırvanlar. Yüksek Lisans Tezi, Haliç Üniversitesi, İstanbul.

Published

2023-03-19

How to Cite

Dişli, G., Kaygısız, A., & Semerci, F. (2023). Functional Systems in Istanbul, Şehzade and Edirne, Selimiye Mosque Complexes and Their Qualitiy Analyses. Türk İslâm Medeniyeti Akademik Araştırmalar Dergisi, 18(36), 173–203. https://doi.org/10.5281/zenodo.7567452