The Mosques in Finike According to the Hurufat Registers (XVIth -XIXth Centuries)


Abstract views: 555 / PDF downloads: 265

Authors

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.7567532

Keywords:

Antalya, Finike, Hurufat Registers , Waqf Structures

Abstract

There are important information about foundations and foundation institutions in the Hurufat registers. This allows us to access information about existing buildings as well as structures that do not have a foundation and have been destroyed by destruction over time. In addition, the foundation managers, especially; mosque, madrasa, school, masjid, muallimhane and lodges have been recorded on the basis of districts in the appointment of people who work in institutions such as the basis of district. The assignments in the documents not only allow the identification of districts and centers, but also the foundation structure located in the villages and road routes. Detailed information such as the names and fees of the duty holders, as well as how their appointments took place, the reasons for their appointments and dismissals, are also included in the books. In this context, the books in question reflect the religious life, educational institutions and the economic situation of the regions to which they belong, as well as the wages of officials. In the book of 19 hurufat belonging to Finike, which is located in the VGMA; district XVIIth from the end of the XIXth century. There are assignments for mosques that continue until the middle of the century. From the Hurufat registers, information about the mosques, which are one of the religious buildings of the Finike district, belonging to the period of about two centuries can be reached.

References

Anaz, E. (2020). “Finike–Fenike Eşleşmesinin Kökenleri ve “Finike” İsminin Günümüze Ulaşması”, History Studies, Ekim 2020, 12/5, s. 2319-2346.

Alkan, M. (2010). “Türk Vakıf Tarihi Araştırmaları Açısından Hurufat Defterleri: Adana Örneği”, XV. Türk Tarih Kongresi (Ankara 11-15 Eylül 2006) Sempozyum Bildirileri IV/I, s. 825-842.

Armağan, A. (1996). XVI. Yüzyılda Teke Sancağı (Tapu-Tahrir Defterlerine Göre). Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Tezi.

Aya, F. (2019). 99 Numaralı Antalya (Finike) Şer’iyye Sicili’nin Transkripsiyonu ve Değerlendirilmesi H.1335/M.1916 H.1342/M.1924. Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi.

Baltacı, C. (1985). İslâm Medeniyetinde Cami, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 3, 225-241.

Çelik, Ş. (2011). Teke-İli, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, 40, 344-347.

Durgun, H. (2017). XIX. yy’da Finike’nin İdari ve Sosyo-Ekonomik Yapısından Kesitler, Akademik İncelemeler Dergisi, 2, 35-63.

Durgun, H. (2014). XIX. Yüzyılda Teke Sancağına Bağlı Elmalı Kazası’nın Sosyo-Ekonomik Yapısı (1839-1914). Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Tezi.

Önkal, A. - Bozkurt, N. (1993). Cami, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, 7, 43-45.

Özcan, G. (2017). Osmanlı Şehirciliği ve Vakıflar. İstanbul: Yeditepe Yayıncılık”.

Polat, Ü. (2021). 19. Yüzyılın İlk Yarısından Finike’nin Sosyo-Ekonomik Ve Demografik Yapısı. Akdeniz Üniversitesi Akdeniz Uygarlıkları Araştırma Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi.

Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi (VGMA), Hurufat Defterleri (HD).

VGMA, HD, 544

VGMA, HD, 545

VGMA, HD, 546

VGMA, HD, 547

VGMA, HD, 549

VGMA, HD, 550

VGMA, HD, 551

VGMA, HD, 1091

VGMA, HD, 1109

VGMA, HD, 1116

VGMA, HD, 1119

VGMA, HD, 1120

VGMA, HD, 1123

VGMA, HD, 1128

VGMA, HD, 1129

VGMA, HD, 1130

VGMA, HD, 1136

VGMA, HD, 1139

VGMA, HD, 1140

Published

2023-03-19

How to Cite

Balkaya, A. (2023). The Mosques in Finike According to the Hurufat Registers (XVIth -XIXth Centuries). Türk İslâm Medeniyeti Akademik Araştırmalar Dergisi, 18(36), 287–306. https://doi.org/10.5281/zenodo.7567532