Primary School Buildings of the Early Republic Period in Konya


Abstract views: 265 / PDF downloads: 113

Authors

  • Özge PARLAK Necmettin Erbakan Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Anabilim Dalı
  • Yrd. Doç. Dr. Esra YALDIZ

Keywords:

I. National Architecture Period, Education Buildings,, Konya

Abstract

During the early years of the Republic of Turkey, the Early Republican Period (1920-1950), which was described as the beginning of the new regime, expresses a process in which every kind of activity on the way of modernization accelerated. Until the 1930s, especially in this process of intensified construction activities, the public buildings, primarily the buildings related to education, seem to have begun to be constructed parallel to the new state policy. Public buildings, especially education buildings built in this period; reflect architectural style called the First National Architecture Period or the Early Republican Architecture in which the features of the Ottoman Neo classical style are reinterpreted with their daily needs. In this study, primary school buildings built in Konya, one of the cities in renewal process, were examined with plan, facade and interior features.

References

ALPAGUT, L., 2005, “Erken Cumhuriyet Döneminde Ankara’ Daki Eğitim Yapıları”, Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 7-176

ANONİM, 2010, “Konya İl Merkezi Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Envanteri”, Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya, 496

AYVAZ, S., 2012, “Cumhuriyet Dönemi Eğitim Bütçeleri”, Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir, 52-64.

BOZDOĞAN, S., “Modernizm ve Ulusun İnşası. Erken Cumhuriyet Türkiye’sinde Mimari Kültür”, (Çev: Tuncay Birkan), İstanbul, 2002, s. 54.

EKMEKÇİ, S., 2012, “Cumhuriyet Dönemi Eğitim Sisteminde Ayşe Sıdıka Avar Ve Eğitim Faaliyetleri”, Yüksek Lisans Tezi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Van, 4

ERDOĞAN, H. A., 2009, “Konya’da Cumhuriyet Dönemi Türk Mimarlığı ve Kamu Binaları”, TMMOB Mimarlar Odası Cumhuriyet’ in Mimarlık Mirası Sempozyumu, Ankara, 312-313

EROĞLU, B., 2002, “Konya’da Cumhuriyetin İlk Yıllarındaki Eğitim Yapılarından Birkaç Örnek”, Konya Ticaret Odası Dergisi İpek Yolu, IV, 213-215.

GİRAY, K., 2009, “Sanat Tarihi , Cumhuriyet Dönemi Türk Mimarisi”, T.C. Kültür Ve Turizm Bakanlığı Türkiye Kültür Portalı Projesi , Ankara, s;2-8.

HESAPÇIOĞLU, M., 2009, “Türkiye’de Cumhuriyet Döneminde Eğitim Politikası ve Felsefesi”, M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 29, 122-129

IŞIK, G., 2010, “Kayseri’de Erken Cumhuriyet Dönemi Eğitim Yapıları”, Yüksek Lisans Tezi, Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Kayseri, 2-41

KARAKAYA, D., 2009, “Osmanlı Eğitim Sisteminde Darülmuallimatlar ve Konya Örneği”, Merhaba Akademik Sayfalar, 9-27, 423,425

KUL, F. N., 2011, “Erken Cumhuriyet Dönemi İlkokul Binaları”, Mimarlık Dergisi, 360, 67-71

KUŞ, A., 2012, “Konya Sanayi Mektebi”, Merhaba Akademik Sayfalar, 12-14, 214

ÖZBEK, Y., “Erken Cumhuriyet Döneminde (1923-1954) Kayseri’de Okul Yapıları”, BELLETEN, 278, Cilt: LXXVII-Sayı: 278-Yıl: 2013 Nisan, S. 271, s. 271-347.

ÖZTÜRK, R. H., 2015, “1923-1938 Yılları Arasında Yerel Basında Konya Ekonomisi”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 33, 98-99

SÜRGEVİL, S. ve ark, 2013, “Değişim Sürecinde Türkiye – II, VI”, İlya İzmir Yayınevi, Türkiye-İzmir, 137-364

ŞİMŞEK, U., KÜÇÜK, B., TOPKAYA, Y., 2012, “Cumhuriyet Dönemi Eğitim Politikalarının İdeolojik Temelleri”, Uluslar arası Türk Kültür Coğrafyasında Eğitim Bilimleri Araştırmaları Sempozyumu, Sinop, 2814-2819

TAŞER, S., 2010, “Konya Darülmuallimininde Eğitim Yönetimi ve Denetimi”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 23, 211

TAŞER, S., 2014, “Konya Vilayeti Sancak Merkezlerinde Eğitim Veren Darülmualliminler”, Türkiyat Araştırmaları Dergisi, 670

Url1, http://www.atam.gov.tr/dergi/sayi-76/1926-ilkmektep-mufredati-ve-cumhuriyet-donemi-egitiminin-ekonomik-hedefleri [Son Erişim Tarihi: 16.08.2016]

Url2, http://karatay23nisan.meb.k12.tr/tema/icerikler/karatay-belediyesi-23-nisan-imam-hatip-ortaokulu-tarihcesi_49516.html [Son Erişim Tarihi: 16.08.2016]

Url3,http://konyaismetpasaio.meb.k12.tr/meb_iys_dosyalar/42/25/390702/icerikler/listele_sayfalar.html?CHK=4c5d919ec2f1f9c14ebff502615c40b2 (Son Erişim Tarihi: 16.08.2016]

Published

2017-03-27

How to Cite

PARLAK, Özge, & YALDIZ, Y. D. D. E. (2017). Primary School Buildings of the Early Republic Period in Konya. Türk İslâm Medeniyeti Akademik Araştırmalar Dergisi, 12(24), 175–202. Retrieved from https://timad.com.tr/index.php/timad/article/view/208