Tarihte Türk-Leh İlişkileri Çerçevesinde Galiçya’da Şehit Olan Türkler Ve Şehitlikler Üzerine Bazı Tespitler


Abstract views: 269 / PDF downloads: 91

Authors

Keywords:

First World War, Galician Front,, Poland, Turkish Martyrs in Galicia

Abstract

Throughout the First World War, the history witnessed some events which could act as a go-between to stimulate the historical amity between Turkey and Poland. A great number of Ottoman-Turkish soldiers were once martyred in the Galician region, the great part of which lies within the modern-day border of Poland. The number of soldiers martyred in the region is still ambiguous. However, taking various data into consideration, the number of total casualties of Ottoman forces in Galician front is assumed to be approximately 15.000. On the other hand, it is understood from the official correspondence performed between 1935 and 1937 by the Turkish Embassy in Warsaw that there appears to be 26 or 30 martyrs‘ graves although the Turkish Military Attaché in the region is in charge of only 15 Turkish martyrs‘ memorials, which suggests that there are some further martyrs‘ graves in the region pending to be discovered. This study hereby concerns a factual analysis of the issues of Galician front and Turks martyred therein as well as martyrs‘ memorials in the region on the basis of Turkish – Polish relations in history.

References

Arşivler

Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi (BCA) Fon no: 030.10.0.0., Kutu no: 193, Dosya no:325, sıra no:7, 7 (1), 7(2), 7(3),

(4), 7(5), 7(6), 7(7), 7(8), 7(9).

ATASE Arşivi

Klasör:4402, Dosya: H-60, Fihrist: 1-9; Klasör:4402, Dosya: H-72, Fihrist:1-5. Kitap ve Makaleler

------- 1996, Birinci Dünya harbinde Türk Harbi Avrupa Cepheleri, Genelkurmay Başkanlığı yay., Ankara.

ERCAN, Y., 1991, ―Seyyid Mehmed Emin Vahid Efendi'nin Fransa Sefaretnamesi‖, A.Ü. Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi (OTAM), Ankara Ocak 1991, Sayı:2

KÖSTÜKLÜ, N., 2012, ―I. Dünya Savaşı Sırasında Rusya'nın Ukrayna ve Diğer Bölgelerindeki Türk Savaş Esirlerine Dair Bazı Tespitler”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, Sayı:83, Temmuz 2012, s.1-16

KÖSTÜKLÜ, N., 2006, “Balkan Savaşlarından Milli Mücadeleye Şehitler Üzerine Yapılacak Bilimsel Araştırmalarda Metod ve Kaynak Meselesine Dair Bazı Düşünceler”, Dokuzuncu Askeri Tarih Semineri II (22-24 Ekim 2003- İstanbul), Genelkurmay Basımevi, Ankara, s.205-219

KÖSTÜKLÜ, N., ―Bodrum Vefayata Mahsus Vukuat Defterleri‖, 3. Uluslararası Her Yönüyle Bodrum Sempozyumu, 30 Ekim- 1 Kasım 2013, Bodrum, Bildiriler, C.2, İzmir 2014, s.643-647.

NYKIEL, B., NYKIEL, P., (Çeviren: O. Fırat Baş) ―Türkler Galiçya'da, Polonya Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği resmi web sitesi

http://ankara.msz.gov.pl/tr/ikili_isbirligi/polonya_kulturu_vebilimi/polonya turkiye/turkler_galicyada/ (erişim tarihi: 06.11.2013)

-------- 1998, ―Şehitlerimiz”, Milli Savunma Bakanlığı yay., Ankara.

UĞURCAN, S., 2006, ―Türk Edebiyatında Lehliler‖, Osmanlı Araştırmaları XXVIII- Prof. Dr. Mehmed Çavuşoğlu‘na Armağan IV, istanbul, s.257-280

-------- 1999, “Yurtdışı Şehitlikler”, T.C. Milli Savunma Bakanlığı yay, Ankara.

Published

2016-03-27

How to Cite

KÖSTÜKLÜ, P. D. N. (2016). Tarihte Türk-Leh İlişkileri Çerçevesinde Galiçya’da Şehit Olan Türkler Ve Şehitlikler Üzerine Bazı Tespitler. Türk İslâm Medeniyeti Akademik Araştırmalar Dergisi, 11(22), 27–38. Retrieved from https://timad.com.tr/index.php/timad/article/view/178