Investigation of Rural Religious Architecture on Çamlıdere Çukurören and Kargalar Village Mosques


Abstract views: 380 / PDF downloads: 165

Authors

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.6468592

Keywords:

Ankara, Çamlıdere, rural religious architecture, Çukurören Village, Kargalar Village

Abstract

It is very important to preserve and transfer the works of rural architecture, which are shaped according to the unique lifestyle, traditions, climatic conditions, geographical location, production and consumption styles of each region, to future generations. Within the scope of this study, Kargalar (Elmalı) Village and Çukurören Village Mosques in Ankara Province, Çamlıdere District were discussed in terms of their art history and architectural features, materials and construction techniques and ornament programs, and the structures were examined in terms of rural religious architectural values. The main reason for this research is that the studies on the rural religious architectural heritage in the region are very limited and few in number. The sample buildings consist of a longitudinally rectangular planned prayer hall and a narthex that was closed later in the north. The use of local materials such as wood and soil in the structures built with a masonry system using rubble stone, the wooden bagdadi dome in the Kargalar Village Mosque, the slatted wooden ceiling in the Çukurören Village Mosque, the traditional construction elements such as wooden studs in the mahfil floors, the colorful hand-drawn decorations in the interiors and the asymmetrical window arrangement are the main rural architectural values of the buildings. Within the scope of the study, literature and archive scanning related to the buildings and field studies were carried out before and during the repair phases. A better evaluation of the rural architectural elements in the buildings was provided by considering the data such as the decorations, original masonry and materials obtained during the restoration applications of the buildings in 2018-2019. With this study, it is aimed to contribute to the limited studies in the field of rural religious architecture and to shed light on the design and repair of similar structures in the region by examining two examples of rural religious architecture in terms of the use of traditional materials, traditional construction techniques and the preservation of original architectural elements. 

References

Ağaoğlu, F., F. (2015). Bir Balyan Ailesi Tasarımı: Sa’dabad Camisi, Megaron Dergisi, 10(3): 389-409.

Aker, A., Keskiner, C. (1978). Türk Süsleme Sanatlarında Desen ve Motif, İstanbul: Tercüman Sanat ve Kültür Yayınları.

Alkan, G. (2019). Destekli Bağdadi Kubbeli 19. Yüzyıl İstanbul Camileri, Sosyal, Beşerî ve İdari Bilimler Dergisi, 2(5):303-326.

Anadolu’da Kırsal Mimarlık, (2012). Bursa: Çekül Vakfı, Tarihi Kentler Birliği, Bursa Büyükşehir Belediyesi.

Aran, K. (2000). Barınaktan Öte: Anadolu’da Kır Yapıları, Ankara: Tepe Mimarlık Kültür Merkezi.

Arık, R. (1988). Batılılaşma Dönemi Anadolu Tasvir Sanatı, Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları.

Arseven, C., E., (1983). Ev, Sanat Ansiklopedisi, C1, 152.

Bağcı, S., Çağman, F., Renda, G. ve Tanındı, Z. (2006). Osmanlı Resim Sanatı, İstanbul: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları.

Bektaş, C. (1996). Türk Evi. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.

Bektaş, C. (1997). Halk Yapı Sanatı. Eczacıbaşı Sanat Ansiklopedisi, cilt 2, İstanbul: Literatür Yayıncılık.

Çevik, N. S. (2014). Özgün Seramik Uygulamalarda Doğu Karadeniz Ahşap Mimarisinin Konsrüksiyon Özelliklerinin Bireysel Yorumları, Karadeniz Araştırmaları, sayı 42, 155-165.

Durmuş, İ. (1997). Osmanlı Dönemine Kadarki Kızılcahamam-Çamlıdere Çevresi, Tarihte ve Günümüzde Kızılcahamam-Çamlıdere Yöresi Sempozyumu 1995, Ankara, 31-37.

Erdoğan, A. (2007). Adım Adım Ankara, Ankara: Ankara Büyükşehir Belediyesi Yayınları.

Erdoğan, A. (2011). Çamlıdere Tarih ve Kültür Atlası, Ankara: Çamlıdere Belediyesi Yayınları.

Erşahin, S. (1997). Kızılcahamam-Çamlıdere (Yabanabad)’de Din Eğitimi (20. Yüzyıl başları), Tarihte ve Günümüzde Kızılcahamam-Çamlıdere Yöresi Sempozyumu 1995, Ankara.

Hasol, D. (2008). Ansiklopedik Mimarlık Sözlüğü, İstanbul: YEM Yayın.

Hatipoğlu, O. (2007). XIX. Yüzyıl Osmanlı Camilerinde Kalem İşi Tezyinatı, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Karabulut, İ. (2007). Çoruh Vadisi Kırsal-Köy Yerleşim Örnekleri ve Sanat Yapıları, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Muşmal, H. ve Çetinaslan, M. (2009). Bir Keşif Defteri Işığında Konya Kapı Camii’nin İnşa Süreci ve Mimari Özellikleri, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2(6): 446-480.

Oliver, P. (2006). Built to Meet Needs Cultural Issues in Vernacular Architecture. Oxford: Elsever.

Sezgin, H. (2006). Yöresel Konut Mimarisi ve Türkiye'deki Örnekleri Hakkında. Mimar Sinan Güzel Sanat Üniversitesi Tasarım + Kuram Dergisi, 3(4): 1-20.

Sözen, M., Tanyeli, U. (1986). Sanat Kavram ve Terimleri Sözlüğü, İstanbul: Remzi Kitabevi.

Sözen, M., Eruzun, C. (1992). Anadolu’da Ev ve İnsan, İstanbul: Creative Yayıncılık.

Sümerkan, M. R. (2008). Rize’de Fındıklı ve Güneysu Kırsal Mimarisi, Ed. Yücel Yıldırımkaya ve Zekeriye Sarıhan, Rize: Umur Basım. Şahin, M. (2013). Giresun İlindeki Bağdadi Kubbeli Camiler, Tüba-Ked, 11: 71-89.

Taşel, Z. (2011). Konya İlinde Bulunan Mevlâna Celaleddin-i Rumi Müzesine Ait Tavan ve Duvar Resimlerinin İncelenmesi, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü).

Tekin, R., Baş, Y. (2003). Osmanlı Atlası, İstanbul: Osmanlı Araştırmaları Vakfı.

Tekinalp, Şahin, A., P. (2002). Batılılaşma Dönemi Duvar Resimleri, Türkler Ansiklopedisi, C. 15., Editörler: H. C. Güzel, K. Çiçek ve S. Koca, Ankara: Yeni Türkiye Yayınları.

Web Sayfaları

Web 1: Türk Dil Kurumu, Kırsal Alan. https://sozluk.gov.tr/, Erişim Tarihi: 30/06/2021.

Web 2: Ankara Valiliği, Çamlıdere, http://www.ankara.gov.tr/camlidere, Erişim Tarihi: 10/07/2021.

Web 3: https://www.camlıdere.bel.tr/sayfa.asp?sayfaID=13.,Erişim Tarihi: 30/06/2021.

Web 4: Ankara Tarihi ve Kültürü Araştırma portali, 17 Nisan 2019, Muhammed Sadık Erdoğan, https://www.ankarasevdam.com.tr/kategori/ilceler/camlidere/, Erişim Tarihi: 30/06/2021.

Published

2022-03-27

How to Cite

KARAKUŞ, F. . (2022). Investigation of Rural Religious Architecture on Çamlıdere Çukurören and Kargalar Village Mosques. Türk İslâm Medeniyeti Akademik Araştırmalar Dergisi, 17(34), 272–303. https://doi.org/10.5281/zenodo.6468592