Establishment of the Higher Institute of Agriculture and Studies of the German Scientists


Abstract views: 209 / PDF downloads: 347

Authors

  • Yrd.Doç.Dr. Selman YAŞAR Batman Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü

Keywords:

Atatürk, Higher Institute of Agriculture, German, Ankara

Abstract

“Villagers is Lord of the Nations” he expressed the true value of the Turkish
peasant Ataturk after the acquisition of National Defense has worked to bring
the position it deserves the Turkish villagers. Education attaches great
importance to Ataturk, the Turkish villagers also worked fort he training. This
objective is the Higher Institute of Agriculture was established in Ankara in
order to train the necessary experts in order to perform. And has benefited from
the establishment of the Institute of German scientists in the development of
Turkish agriculture and universities

References

Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi: BCA.30.18.01.02.32.71.15 , BCA.30.18.01.02.33.6.10, BCA.30.18.01.02.70.96.7, BCA.30.18.01.02.48.69.5, BCA.30.18.01.02.48.68.12

AKMAN, A., 1978, “Türkiye’de Ziraat Yüksek Öğretim Reformunun Anatomisi”,

Ankara: Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları.

“1933-34 Senesi Ders ve Tatbikat Planı”, Ankara: Yüksek Ziraat Enstitüsü.

“1934-35 Senesi Ders ve Tatbikat Planı”, Ankara:Yüksek Ziraat Enstitüsü.

BİRAND, H., 1960, “Türk Yüksek Öğretiminde Çalışan Alman Bilginlerinin

Hizmeti Hakkında”, Ankara: Ankara Üniversitesi Yayınları.

BOZKURT, A., ÖZKUL, A., Mart 2000, “Türkiye Üniversitelerinde Alman Bilimciler ve Etkileri”, Bilim ve Ütopya, Sayı:69. 82, “Ankara Üniversitesi Gelişim Tarihi”, Ankara: Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Yayınları.

ÇAĞLAR, K.Ö., 1939, “Yüksek Ziraat Enstitüsü, Kanunlar, Kararnameler, Bütçe ve Talimatnameler”, Ankara:Yüksek Ziraat Enstitüsü.

ÇİFTÇİ, C.Y., 2008, “Kuruluşunun 75.Yılında Yüksek Ziraat Enstitüsü (1933-1948)”, Ankara: Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi.

KADIOĞLU, S., 2007-2008, “Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü’nde Mülteci Bilim Adamları”, Osmanlı Bilimi Araştırmaları, IX/1-2.

KRAL, A.R.v., 2010, “Kemal Atatürk’ün Ülkesi”, (S.E. Ülger, Çev.) İstanbul: Alfa Yayınları,

-------------“Müessesenin Kuruluş Tarihi 1933”, Ankara: Yüksek Ziraat Enstitüsü.

SEVİM, A., ÖZTOPRAK, İ., TURAL, M.A., 2006, “Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri”, Ankara: AKDTYK Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları.

ŞEHSUVAROĞLU, B.N., DEMİRHAN, A.E., GÜREŞSEVER, G.C., 1984, Türk Tıp Tarihi, Bursa.

TAŞDEMİRCİ, E., 1999, “Türkiye’de Üniversite Kavramının Gelişmesinde

Alman Bilim Adamlarının Katkısı”, Erdem, C:11, S:33, Ankara: AKDTYK Atatürk Kültür Merkezi Yayınları.

YAVUZ, C., 2010, “Atatürk ve Almanya”, Ankara: Berikan Yayınevi.

Y.Z.E. 1939, “Fakültelerine Ait Muhtelif Enstitülerin Şimdiye Kadar Olan Çalışmalarına Kısa Bir Bakış”, Ankara: Yüksek Ziraat Enstitüsü.

Published

2015-02-27

How to Cite

YAŞAR, Y. S. (2015). Establishment of the Higher Institute of Agriculture and Studies of the German Scientists. Türk İslâm Medeniyeti Akademik Araştırmalar Dergisi, 10(19), 135–148. Retrieved from https://timad.com.tr/index.php/timad/article/view/51