Local Expansions of Modernism in Anatolia: Three Buildings Samples in Konya


Abstract views: 343 / PDF downloads: 476

Authors

  • Arş. Gör. Meryem ALAGÖZ Necmettin Erbakan Üniversitesi Müh. Mim. Fak. Mimarlık Bölümü
  • Yrd. Doç. Dr. Fatih SEMERCİ Necmettin Erbakan Üniversitesi Müh. Mim. Fak. Mimarlık Bölümü
  • Doç.Dr. Dicle AYDIN Necmettin Erbakan Üniversitesi Müh. Mim. Fak. Mimarlık Bölümü https://orcid.org/0000-0002-6727-6832

Keywords:

Modern architecture, modernism, design, Konya

Abstract

Architectural sense of modernism seem as variations and development in functional organizations. It causes formation of new places defined by new and different functions. Over the time, modern architecture which was developed and accepted in Europe affected Anatolia and also it has found a place with its period, order, and attitude that prioritizes simple lines and functionality. In this study, models of modern architecture which were selected from the city Konya such  as,   houses,   bazaar,   goverment   buildings  were  presented  and   plan structure,  frontline  charecteristics  and  their  importance  are  handled  in  the content of modern architecture. In terms of architectural history it is important to document these models with their unique charecteristics, plan structure, and frontline differentiation.

References

BOZDOĞAN, S., 2002, “Modernizm ve Ulusun İnşası: Erken Cumhuriyet Türkiye’sinde Mimari Kültür”, Metis Yayınları, İstanbul.

BİLGİN, İ., 1998, “Modernleşmenin ve Toplumsal Hareketliliğin Yörüngesinde Cumhuriyetin İmarı”, 75 yılda Değişen Kent ve Mimarlık, İstanbul.

BİLGİN, İ., 1996, “Modernleşme Sürecinde Konut ve Yerleşme”, Tarihten Günümüze Anadolu’da Konut ve Yerleşme, İstanbul.

KARPUZ, H., 2003, “Konya’nın Tarihi Yapılarına Toplu Bakış”, Tarih ve Kültür Başkenti Konya, Konya.

KOYUNCU, A., 2013, “Kimliğin İnşaasında Kent: Konya Örneği”, Akademik İncelemeler Dergisi, Cilt:8, Sayı:2, s:169.

Konya Karatay Belediyesi Arşivi, 1967.

Konya Koyunoğlu Müzesi, Fotoğraf Arşivi, Konya.

MADRAN, E.2001. “Kent Belleğinin Oluşumunda Mimarlık Yapıtları”, Mimarlık Dergisi, 298: 47-49

------------ Mimarlık Dergisi, Sayı:76, s. 100-103.

ÖDEKAN, A., 1997, “Mimarık ve Sanat Tarihi 1908-1980”Türkiye Tarihi, 4. Cilt, Çağdaş Türkiye 1908-1980, Cem Yayınevi, İstanbul.

SHARP, D. (2000) “Registering the Diaspora of Modern Architecture,” in: Sharp, D. ve Cooke, C. (Editörler) The Modern Movement in Architecture: Selections from the DOCOMOMO Registers Rotterdam: 010 publishers, s. 11-15.

SÖZEN, M., 1984, “Cumhuriyet Dönemi Türk Mimarlığı”, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, Tisa Matbaası, Ankara.

POLAT, E.O., Can, C., 2008, “Modern Mimarlık Mirası Kavramı: Tanım ve Kapsam”, Megaron, YTÜ Mimarlık Fakültesi Dergisi, (3), 2:177-186

VANLI, Ş., 2001, “Düşünceler ve Tasarımlar, Mimarlar Derneği 1927”, Sayı 6, s. 102, Ankara.

VANLI, Ş., 2006a, “Mimaride Konuşmak Bilinmek İstenmeyen 20.Yüzyıl Türk Mimarlığı Eleştirel Bakış”, Sayı 1, s.324, Ankara.

VANLI, Ş., 2006b, “Mimaride Konuşmak Bilinmek İstenmeyen 20.Yüzyıl Türk Mimarlığı Eleştirel Bakış”, Sayı 3, s.696, Ankara.

Published

2015-02-27

How to Cite

ALAGÖZ, A. G. M., SEMERCİ, Y. D. D. F. ., & AYDIN, D. D. (2015). Local Expansions of Modernism in Anatolia: Three Buildings Samples in Konya. Türk İslâm Medeniyeti Akademik Araştırmalar Dergisi, 10(19), 109–124. Retrieved from https://timad.com.tr/index.php/timad/article/view/42