Nature Love at Ataturk


Abstract views: 485 / PDF downloads: 522

Authors

  • Selman YAŞAR Batman Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü

Keywords:

Atatürk, Love of Nature, Nature, Flower, Forest

Abstract

Ataturk, who won the independence of the Turkish Nation by winning the National Struggle, struggled to build the Republic of Turkey, which he founded after the war, on solid foundations. Soldiers, statesmen, educators, reformers, leaders and so on Atatürk, who had many qualities, was also a wealthy person with a sense of emotion. Atatürk, who has a great love for nature, is very fond of trees, flowers and forest. Ataturk, longing for nature throughout his life, wanted to build a small hut in the forest and live alone with nature here. After he made Ankara the capital, he worked for afford station of the city and founded Ataturk Forest Farm. Ataturk, who could not stand the cutting of trees and even the breaking of his branches, changed the position of the mansion he had built in Yalova. In addition, for the shed he built in Söğütözü, instead of cutting the willow trees there, he carried it to another place. Ataturk, who is very sad that he likes to cut a tree, loves other flowers than trees, from the sea and from the forest.

References

-------, 2000, “Ağacı Kestirmedi Binayı Kaydırttı”, Bütün Dünya, Cilt: III, Sayı: 30 Kasım, Başkent Üniversitesi Aküm Basım Tesisleri, Ankara.

ARIBURNU, K., 1960, “Atatürk, (Anekdotlar-Anılar)”, Ayyıldız Matbaası, Ankara.

-------, 2008, “Atatürk’ün Yanı Başında, Çankaya Köşkü Kütüphanecisi Nuri Ulusu’nun Hatıraları”, Derleyen: M. Kemal Ulusu, Doğan Egmont Yayıncılık ve Yapımcılık Tic. A.Ş., İstanbul.

ATAY, F. R., 1984, “Çankaya”, İstanbul.

BALTACIOĞLU, İ., H., 1973, “Atatürk, (Yetişmesi, Kişiliği, Devrimleri)”, Atatürk Üniversitesi Yayınları, Erzurum.

BANOĞLU, N., A., 1978, “Nükte ve Fıkralarla Atatürk”, İnkılâp ve Aka Yayınları, İstanbul.

GÖKÇEN, S., 2007, “Atatürk’le Bir Ömür”, Anıları Kaleme Alan: Oktay Verel, Altın Kitaplar Yayınevi, İstanbul.

İNAN, A., 1955, “Kemal Atatürk’ü Anarken”, Ankara.

İNAN, A., 1969, “Mustafa Kemal Atatürk’ten Yazdıklarım”, Altınok Matbaası, Ankara.

PALAZOĞLU, A., B., 2005, “Atatürk Kimdir?”, 2.Kitap: Atatürk’ün İnsanlığı, Nobel Basımevi, Ankara.

SÖNMEZ, C., 2004, “Atatürk ve Çocuklar”, Unicef Türkiye Temsilciliği Yayınları, 1991.

SÖNMEZ, C., 2004, “Atatürk’te Doğa Sevgisi ve Çevre Anlayışı”, Milli Eğitim Basımevi, İstanbul.

VOLKAN, V. D., ITZKOWİTZ, N., 2011 “Atatürk Anatürk”, Alfa Basım Yayım Dağıtım San. ve Tic.Ltdi.Şti., İstanbul.

-------, 2015, “Yalova Benim Kentim”, Yayına Hazırlayan: Özlem Salman Günalp, Dönence Basım ve Yayın Hizmetleri, İstanbul.

YAZMAN, A., T., 1969, “Atatürk’le Beraber, Devrimler, Olaylar, Anılar (1922-1938)”, Yörük Matbaası.

YEN, A., S., 1982, “Ziraatte Öncü Büyük Atatürk”, Bir Dehanın Analizi Atatürk, Derleyen: Nesim Benbanaste, Sümbül Basımevi, İstanbul.

Published

2018-03-27

How to Cite

YAŞAR, S. (2018). Nature Love at Ataturk. Türk İslâm Medeniyeti Akademik Araştırmalar Dergisi, 13(26), 59–84. Retrieved from https://timad.com.tr/index.php/timad/article/view/20