The Turkish Traditional Handicraft of Sock Knitting: Sample of Eskişehir Çifteler Sub-Province Abstract


Abstract views: 252 / PDF downloads: 137

Authors

  • Yrd. Doç. Dr. Esra VAROL Anadolu Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Moda Tasarımı Bölümü
  • Doç. Dr. Nilay ERTÜRK Anadolu Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Moda Tasarımı Bölümü

Keywords:

Turkish Handicrafts, Traditional Handicrafts, Eskisehir, Sock Knitting

Abstract

The industrialization as a result of the technological advancement causes the reduction in the number of maters on Turkish handicrafts and the contributors, by the time. The scientific works and publications on this matter are important for the protection of the unique structure of traditional Turkish handicrafts and the survival and the transfer of traditional arts to next generations. This study was done to examine the model, meaning, method, usage and economic contribution of the sock knitting that is one of the traditional handicrafts in Eskişehir, Çifteler sub-province.  The method of this research is qualitative and descriptive analysis method was used. The results to be found are presented along with the sub-problems of the research. 

References

ACAR, M., 2006, "Geçmişten Günümüze Ekonomik ve Ticari Hayata Bakış Safranbolu El Sanatları", İstanbul: FSF Matbaacılık, Yayıncı Kent Araştırmaları.

AKBİL, F. P., 1970, "Türk El Sanatlarından Örnekler", İstanbul: Milli Eğitim Basımevi.

ÇORUH, H., ÇAPARLAR, A., 2012, "Yaşayan El Sanatları ve Sanatkârıyla Hatay (Tarihten Günümüze)", Ankara: Pozitif Matbaacılık.

KOÇU, R., E., 1967, "Türk Giyim Kuşam ve Süslenme Sözlüğü", İstanbul: Milli Eğitim Basımevi.

MEB, 2013, "El Sanatları Teknolojisi, Şiş Örücülüğünde Çorap Örme", Ankara.

ÖZBAĞI, T., ÜLGER, N., KURT, G., TOKTAŞ, P., 2009, "Halk Bilim Araştırmaları Merkezi Koleksiyonundan El Sanatları Örnekleri II Dokumalar ve Örgüler", Eskişehir: T.C. Anadolu Üniversitesi Yayınları.

ÖZTÜRK, İ., 1998, "Geleneksel Türk El Sanatlarına Giriş", Ankara: Ürüm Yayınları.

ÖZTÜRK, İ., 2005, "Türk El Sanatlarının Günümüzdeki Durumu (Tarihçe, Sorunlar, Öneriler) / The Situation of Turkish Hand Crafts (History, Problems and Proposals)". Journal Of Fine Arts, [S.l.], n. 7, ISSN 1302-2938. Erişim Adresi:

<http://edergi.atauni.edu.tr/ataunigsfd/article/view/1025003150>. [Erişim: 28.02. 2015]

SÜRÜR, A., SÜRÜR A., 1994, "21. Yüzyılda Geleneksel Türk El Sanatları İçin Öneri ve Önlemler", Kamu ve Özel Kuruluşlarla Orta Öğretimde, Üniversitelerde El Sanatlarına Yaklaşım ve Sorunları Sempozyumu Bildirileri (İzmir, 18-20 Kasım 1992), Ankara.

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü, 2014, "Yaşayan El Sanatlarımız", Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları.

TOPKAPI SARAYI MÜZESİ UZMANLARI, 1969, "Türk El Sanatları", İstanbul: Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Yayınları.

URL1: www.eskisehirkulturturizm.gov.tr [Erişim: 28.02.2015]

URL-2: www.tdk.gov.tr [Erişim: 28.02.2015]

URL-3: www.csd.gov.tr/corabin-tarihcesi [Erişim: 28.02.2015]

YILDIRIM, A., ŞİMŞEK, H., 2006, "Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri", Ankara: Seçkin Yayınları.

Published

2016-02-27

How to Cite

VAROL, Y. D. D. E. ., & ERTÜRK, D. D. N. (2016). The Turkish Traditional Handicraft of Sock Knitting: Sample of Eskişehir Çifteler Sub-Province Abstract . Türk İslâm Medeniyeti Akademik Araştırmalar Dergisi, 11(21), 75–88. Retrieved from https://timad.com.tr/index.php/timad/article/view/150