A Unique Example Having with of Harem and Selamlık Departments in Talas District of Kayseri: Bayer Konağı


Abstract views: 377 / PDF downloads: 374

Authors

Keywords:

Talas Houses, Vernacular Architecture, Extra Departments, Harem, Selamlık, Talas, Kayseri

Abstract

Talas is a township, located about 8 km eastern of the center of Kayseri. In Talas, it was seen that Turkish, Greek and Armenian populations lived together in the Late Ottoman Period and they shared the same neighborhood, street and even the same parcel. Within the scope of this study, Bayer Konağı which is consideration to belong to a non-Muslim family having with two separate departments as harem and selamlık was examined. The Bayer Konağı is located on Kazım Paşa Street in Harman District. This street and district is in an area where intensively accommodated Talas traditional houses remain in their original state in Talas. In this study, the plan features of the house are given in detail in the basement, ground floor and first floor with the plan elements. On the other hand, the facade features are presented with each facade separately with facade elements. As a result, certain features of traditional Talas houses have been put forward while this house is a unique example in among the Talas houses with its harem and selamlık departments and uncommon plan type.

References

Ağır, A. (1998). Palladio ve 19. Yüzyılda İstanbul. Sanat Tarihi Defterleri, İstanbul, Ege Yayınları, Cilt 2, s.7-48.

Akın, G. (1991). Türk Mimarlığında Yükseltilmiş Mekan. 9. Milletlerarası Türk Sanatları Kongresi, Ankara, Kültür Bakanlığı Yayını, 23-27 Eylül, I. Cilt, s.47-54.

Ayverdi, S. (2012). İbrahim Efendi Konağı. İstanbul. Kubbealtı Neşriyatı Yayıncılık.

Cömert, H. (2010). 19. Yüzyılda Talas. Ankara: Mazaka Yayıncılık.

Çakıroğlu, N. (1951). Kayseri Evleri. İstanbul: İstanbul Teknik Üniversitesi Doçentlik Çalışması. İstanbul Matbaacılık.

Eldem, S. H. (1954). Türk Evi Plan Tipleri. İstanbul: İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Pulhan Matbaası.

Eldem, S. H. (1984). Türk Evi: Osmanlı Dönemi: Cilt 1. İstanbul: Türkiye Anıt Çevre Turizm Değerlerini Koruma Vakfı.

Eldem, S. H. (1986). Türk Evi: Osmanlı Dönemi: Cilt 2. İstanbul: Türkiye Anıt Çevre Turizm Değerlerini Koruma Vakfı.

Faroqhi, S. (2014). Orta Halli Osmanlılar. İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.

İmamoğlu, V. (1992). Geleneksel Kayseri Evleri. Kayseri: Kayseri Büyükşehir Belediyesi.

İmamoğlu, V. (2010). Gesi Evleri. Ankara: Aydoğdu Yayıncılık.

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü. (2018). Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Arşivi. Kayseri.

Kayseri Valiliği. (1973). Kayseri 1973 İl Yıllığı. Ankara: Ayyıldız Matbaası.

Kuban, D. (1954). Türk Barok Mimarisi Hakkında Bir Deneme. İstanbul: Mimarlık Fakültesi Yayınları.

Kuban, D. (1982). Türk ve İslâm Sanatı Üzerine Denemeler. İstanbul: Arkeoloji ve Sanat Yayınları.

Kuban, D. (1995). Türk Hayatlı Evi. İstanbul: Ziraat Bankası Yayınları.

Kuban, D. (1998). İstanbul Yazıları. İstanbul: Yem Yayınları.

Subaşı, M. İ. (1986). Dünden Bugüne Kayseri. İstanbul: Örnek Kitabevi.

Şekil Mimarlık A.Ş. (2019). Şekil Mimarlık Proje Arşivi. Kayseri.

Tosun, R. (1998). Türk – Rum Nüfus Mübadelesi ve Kayseri’deki Rumlar. Niğde: Tolunay Yayıncılık.

Turgut, D. (2018). Talas’ta Osmanlıca Kitabeli Üç Ev. Turkish Studies International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish Academic Journal, Volume 13/26. s:1143-1169. http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.14330

Turgut, D. (2019a). An analysis of the plan typology of vernacular Talas Houses. A/Z ITU Journal of the Faculty of Architecture, Vol 16, No 1, March 2019, s.117-125. https://dx.doi.org/10.5505/itujfa.2019.08379

Turgut, D. (2019b). Geleneksel Anadolu Konut Mimarisinde Talas Örneği. (Doktora Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi).

Web 1, Türk Dil Kurumu İnternet sözlüğü. Erişim adresi: http://sozluk.gov.tr (Erişim tarihi: 06.06.2019).

Published

2020-02-27

How to Cite

TURGUT, D. (2020). A Unique Example Having with of Harem and Selamlık Departments in Talas District of Kayseri: Bayer Konağı. Türk İslâm Medeniyeti Akademik Araştırmalar Dergisi, 15(29), 87–110. Retrieved from https://timad.com.tr/index.php/timad/article/view/84