Findings Regarding the Architecture and Ornamental Features of Heybeliada Theological School


Abstract views: 517 / PDF downloads: 260

Authors

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.7731414

Keywords:

Halki, Theological School, 19th century, Istanbul

Abstract

In the 19th and 20th centuries, while the westernization and improvement of minority rights movements in the Ottoman Empire intensified, many Greek and some other minority school buildings were constructed within the borders of the Empire. The Seminary, unlike the others, has a historical background. The Seminary School, which was established on the site of the Monastery since the Byzantine period, is not only a place of worship, but also a place where people from the palace and dignitaries were sent into exile.In the architectural programs of Greek schools; there are classrooms, workshops, laboratory, multi-purpose hall, dining hall, kitchen, gym, library, teacher's room or rooms and dormitories available. As a Greek school, Heybeliada Seminary is located in a building complex.In other words, the school structure and its annexes have been constructed on a large area. Besides the school building, there is a chapel, kitchen, laundry building, stables, courtyard and garden. The Seminary School, which made a great contribution to the 19th century of Istanbul city architecture, is among the most outstanding works of Heybeliada with its architecture and decoration. In this study, some determinations regarding to the architectural and ornamental features of Heybeliada Seminary are presented.

References

Anonim. (2012). Sorun Değerlendirme Belgeleme Analizi, Selanik Aristotle Üniversitesi, (ΤευχοσΑναλυσησ Τεκμηριωσησ Αξιολογησησ).

Çilenis, S. E. (2011). 19. Yüzyıl Sonu ve 20. Yüzyıl Başında İstanbul Yunanca Basınında Rum Mimarlar, Batılılaşan İstanbul´un Rum Mimarları, (Yay. Haz. Hasan Kuruyazıcı, Eva Şarlak), İstanbul, 44-60.

Gülen, N. (1985). Heybeliada, Tekin Yayınevi, İstanbul.

Güngör, E. (2013). Cumhuriyet Döneminde Heybeliada (1923’ten Günümüze), Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Anabilim Dalı.

Kutlu, Z. G. (2016). 19. Yüzyıl İstanbul’unda Bir Eğitim Yapısı: Saint Joseph Fransız Okulu, Türk İslâm Medeniyeti Akademik Araştırmalar Dergisi (Timad), C. 11, S.21, 171-186.

Kutlu, Z. G. (2018). 19. Yüzyıldan Günümüze İstanbul’da Fransız Okul Yapıları, Doktora Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Anabilim Dalı Mimarlık Tarihi Programı.

Okutan, H. (2019). Cumhuriyetten Günümüze Heybeliada Ruhban Okulu, Yüksek Lisans Tezi, İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı.

Oktay, S. (2019). Türk Medyasında Azınlıkların Temsili, Heybeliada Ruhban Okulu Örneği, Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Genel Gazetecilik Anabilim Dalı Gazetecilik Bilim Dalı.

Önel, E. (1994). Heybeliada Ruhban Mektebi. Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, İstanbul, C. 4, Tarih Vakfı ve Kültür Bakanlığı Yayınları, 58.

Özbek Y. (2019). Tanzimat Sonrası Osmanlı Eğitim Yapıları, Osmanlı Sanatında Değişim ve Dönüşüm, Literatür Yayıncılık, 317-355.

Özgüven B. (2016). Son Dönem Osmanlı İmparatorluğu’nda Meslek Öğrenimi: Sanayi Mektebi Binaları, Geç Osmanlı Döneminde Sanat, Mimarlık ve Kültür Karşılaştırmaları, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul.

Şenyurt, O. (2002). 1800 - 1950 Yılları Arasında İstanbul’da Faaliyet Gösteren Rum Mimarlar, Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Ana Bilim Dalı, Mimarlık Tarihi ve Kuramı Programı.

Uçar, A. (2014). İzmir Konutlarında Karosimanlar, Sanat Tarihi Dergisi, C.23, S.1, 67-81.

Parlak, S. (2015). Kumkapı Aya Kiryaki (Hagia Kyriake) Kilisesi Vakfına ait Yapının Tarihsel Geçmişinin Aydınlatılması, Turkish Studies, Volume 10/1, 603-634.

Yaşar, N. (1994). Heybeliada Ruhban Mektebi, Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, İstanbul, C. 4, Tarih Vakfı ve Kültür Bakanlığı Yayınları, 57-58.

İBB (İstanbul Büyükşehir Belediyesi) Kütüphane ve Müzeler Müdürlüğü, Atatürk Kitaplığı Arşivi: Krt/006576 No’lu kartpostal.

Başbakanlık Osmanlı Arşivi (BOA): I.AZN, 00016/20; BEO, 000687/051500; BEO, 004510/338208; I.DH, 01185/092724; I.SD, 0109/006525; SD, 02575/00002.

Heybeliada Ruhban Okulu Arşivi

Published

2023-03-19

How to Cite

ekim, zeynep emel. (2023). Findings Regarding the Architecture and Ornamental Features of Heybeliada Theological School. Türk İslâm Medeniyeti Akademik Araştırmalar Dergisi, 18(36), 307–326. https://doi.org/10.5281/zenodo.7731414