EN TR

YAYIN İLKELERİ

ULUSLARARASI
HAKEMLİ DERGİ

Türk İslam Medeniyeti Akademik Araştırmalar Dergisi Yayın İlkeleri

Türk-İslâm Medeniyeti Akademik Araştırmalar Dergisi hakemli ve bilimsel uluslararası bir dergidir. Yayınlanan yazıların tüm sorumlulukları yazarlarına aittir. Değerlendirilmek üzere gönderilen çalışmalar akademik, bilimsel ve özgün olmalıdır. Editör değerlendirmesi sonrası yayın ilkelerine uygun görülen makaleler akademik değerlendirme için sahalarında seçilen iki hakemin görüşüne arz edilir.Hakem raporlarından biri olumlu, diğeri olumsuz olduğu takdirde, yazı, üçüncü bir hakeme gönderilebilir veya Yayın Kurulu, hakem raporlarını inceleyerek nihai kararı verebilir. Dergi editörü/editörleri ve yayın kurulu, konularıyla ilgili gelen makalelerde hakemlik yapabilir. Yayın Kurulu, yayınlanan yazılarda yer alan görüş ve düşüncelerden sorumlu değildir. Herhangi bir yerde yayınlanmış yazılara dergide yer verilmez.Yayımlanması kabul edilen yazıların telif hakkı Türk İslâm Medeniyeti Akademik Araştırmalar Dergisi'ne devredilmiş sayılır. Yayımlanan yazılardaki görüşlerin sorumluluğu yazarlarına aittir. Gönderilen makalenin intihal içermediği belgelenmelidir. Benzerlik %15'in altında olmalıdır. Makale gönderiminde ek olarak benzerlik raporu da gönderilmesi gerekmektedir. (Lisansüstü tezlerden hazırlanan makalelerde %15 den daha fazla benzerlik oranı çıkabilmektedir. Bu durumda karar dergi yayın kurulu tarafından verilecektir). Yazı ve fotoğraflardan, kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir. Makalelerin dili Türkçe veya İngilizce olmalıdır.

Makaleler dergi yazım formatına uygun olarak gönderilmelidir. Format sayfada yer almaktadır. Yazarlar haberleşmeyi temin için formatta belirtilen şekliyle iletişim bilgilerine yer vermelidir.  

Etik Şartlar

Değerlendirilmek üzere gönderilen Sosyal ve Beşeri Bilimler alanında etik kurul kararı gerektiren deneysel klinik ve deneysel insan üzerindeki çalışmalar için etik kurul kararı alınmış olmalı, bu onay makalede belirtilmelidir (kurum, tarih, karar no/sayı). Fikir ve sanat eserleri kanununa dayalı olarak etik olmayan kullanımlardan kaçınılmalı, gerekli izin ve onayların açık bir şekilde makalede belirtilmesi gerekmektedir.  

Makalelerin bilimsel ve etik kurallara uygunluğu yazarların sorumluluğundadır. Yazar makalenin orijinal olduğu, daha önce başka bir yerde yayınlanmadığı ve başka bir yerde, başka bir dilde yayınlanmak üzere değerlendirmede olmadığı konusunda teminat sağlamalıdır. Uygulamadaki telif kanunları ve anlaşmaları gözetilmelidir. Telife bağlı materyaller (örneğin tablolar, şekiller veya büyük alıntılar) gerekli izin ve teşekkürle kullanılmalıdır. Başka yazarların, katkıda bulunanların çalışmaları yada yararlanılan kaynaklar uygun biçimde kullanılmalı ve referanslarda belirtilmelidir.

İntihal, duplikasyon, sahte yazarlık/inkar edilen yazarlık, araştrma/veri fabrikasyonu, makale dilimleme, dilimleyerek yayın, telif hakları ihlali ve çıkar çatışmasının gizlenmesi, etik dışı davranışlar olarak kabul edilir.

Kabul edilen etik standartlara uygun olmayan tüm makaleler yayından çıkarılır. Buna yayından sonra tespit edilen olası kuraldışı, uygunsuzluklar içeren makaleler de dahildir.

Olası bilimsel etik dışı davranışlar ve etik yayın ihlali durumunda, COPE Ethics Flowcharts dikkate alınır: https://publicationethics.org/files/Full_set_of_flowcharts_Turkey_2017%20%281%29.pdf