EN TR

HAKKIMIZDA

ULUSLARARASI
HAKEMLİ DERGİ

Saygıdeğer Okurlar

“Türk İslam Medeniyeti Akademik Araştırmalar Dergisi” Türk İslâm Medeniyeti İlmi Araştırmalar Enstitüsü Yayınıdır.

İlk olarak 2005 yılında 1. ve 2. Sayı ile yayın hayatına başlayan Türk İslam Medeniyeti Akademik Araştırmalar Dergisi yılda iki kez yayınlanan hakemli bir dergidir.

Dergi, sosyal bilimlerin; tarih, sosyoloji, felsefe, coğrafya, arkeoloji, sanat tarihi, davranış bilimleri, eğitim bilimleri, ilahiyat, dil bilimi, edebiyat, iletişim ve güzel sanatlar, el sanatları, moda-tasarım ve mimarlık gibi ilgi alanlarında üretilen yayına dönük bilimsel katkılara açıktır. Bu alanlarda üretilen, özgün kuramsal yazılar; özgün araştırma makaleleri; belgeler ve yorumlar; uygulamalar ya da uygulamaya dönük yazılar; eğitim çalışmaları, eleştiri ve değerlendirme yazıları; Türk İslâm Medeniyeti Akademik Araştırmalar Dergisi’ne değerlendirilmek üzere gönderilebilir. Dergiye iletilen yazıların, başka bir yayın organında daha önceden yayınlanmamış olduğu veya bir başka yayın organına, eş zamanlı olarak, yayınlanmak üzere sunulmadığı kabul edilir. Bildiri olarak sunulmuş, ancak yayınlanmamış ve geliştirilmiş çalışmalara dergide yer verilebilir. Dergide bir sayıda ikinci yazar değişmek kaydıyla bir yazara ait en fazla 2 makaleye yer verilebilir. 

Dergide İngilizce veya Türkçe bilimsel araştırma makalelerine yer verilmektedir.

"Türk İslam Medeniyeti Akademik Araştırmalar Dergisi" Modern Language Association (MLA International Bibliography USA – MLA Directory of Periodicals), İSAM (İslam Araştırmaları Merkezi) ve  TÜBİTAK-ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanlarında (SBVT) (TR DİZİN) yer almaktadır.