EN TR
SON SAYI 2021 Yaz YIL 16 SAYI 32 ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİ

 

 

Prof. Dr. Mehmet UYSAL, Gülsün NAVRUZ BERK

Derleme (Tez)

Özgün Bir Biçimleniş: "Tüteklik"li Örtü

An Orijinal Form: Laternen Roof

 

 

 

241

Doç. Dr. Gülşen DİŞLİ, Aynur DUYSAK MANKIR

Araştırma Makalesi (Tez)

Geleneksel Akşehir Evlerinde İşlevsel Sistemlerin Ekolojik ve Enerji Etkin Tasarım Ölçütleri Açısından İncelenmesi 

An Evaluation of Functional Systems in Traditional Akşehir Houses in terms of Ecological and Energy Efficient Design Criteria

 

 

 

 

257

Dr. Öğr. Üyesi Hande TULUM

Araştırma Makalesi

21. Yüzyılda Ev Kavramının Sahneye Dönüşmesinde Görsel ve Yeni

Medyanın Türkiye’deki Etkisi: Tasarımcı ve Kullanıcının Rolü 

The Impact of Visual and New Media in Turkey on the Transformation of the Notion of Home into the Scene in 21st Century: The Role of the Designer and the User

 

 

 

 

287

Dr. Öğr. Üyesi Sibel GÜRSES SÖĞÜT

Araştırma Makalesi

16. Yüzyıldan 19. Yüzyıla İstanbul Haneleri 

Istanbul Dwellings from the 16th to the 19thCentury

 

 

 

311

Dr. Öğr. Üyesi Efsun EKENYAZICI GÜNEY, Dr. Öğr. ÜyesiHande TULUM

Araştırma Makalesi

19. Yüzyıldan 2020’ye İdeal Ev Kavramı: Covid-19 Sürecinin Etkilerine İlişkin Bir Okuma 

The Notion of Home from 19th Century to 2020: A Reading on the Effects of Covid-19 Period

 

 

 

 

337

Arş. Grv. Dr. Pınar KOÇ, Doç. Dr. Uğur TUZTAŞI

Araştırma Makalesi

1950-1980 Aralığında Sivas’ta İnşa Edilmiş Konut Dizgelerinin Tipolojik

Değişkenlik Bağlamında Değerlendirilmesi 

The Assessment of The Housing Systems Built in Sivas Between 1950-1980 in the Context of Typological Variability

 

 

 

 

361

Arş. Grv. Dr. Mine SUNGUR, Prof. Dr. Dicle AYDIN

Araştırma Makalesi (Tez)

Konya Konutlarında (1920-1980) Mekânsal Mahremiyetin Sosyal Paradigmalar Bağlamında İncelenmesi 

Investigation of Spatial Privacy in Konya Houses (1920-1980) in the Context of Social Paradigms

 

 

 

 

387

Arş. Grv. Dr. Pınar KOÇ,  Prof. Dr. Mehmet UYSAL

Araştırma Makalesi (Tez)

1930’lardan 1960’lara Sivas’ta Konut Tipolojisinin Değişimi ve Modern Apartmanlar 

Transformation of House Typology in Sivas from 1930s to 1960s

and Modern Apartment Blocks

 

 

 

 

415

Doç. Dr. Yavuz ARAT, Ayşenur KAÇAR

Araştırma Makalesi

1950-2000 Yılları Arası Apartmanlarda Barınma Kültürü ve İç Mekânın Dönüşümü: Konya Örneği 

Culture of Sheltering in the Apartments and Transformation of Interior Between 1950 and 2000: Case of Konya

 

 

 

 

443