EN TR
SON SAYI 2021 Kış YIL 16 SAYI 31 ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİ

Prof. Dr. Mehmet AYDIN

Editörler adına

 

 

Prof. Dr. Mehmet AYDIN

Araştırma Makalesi

Kilise Babaları ve Hıristiyanlığın İnanç Esasları 

The Fathers of the Christian Church and the Fundamentals Faith of Christianity

 

 

 

9

Doç. Dr. Abdullah Mesut AĞIR

Derleme

Chicago Üniversitesi Orta Doğu Dokümantasyon Merkezi Memlûk

Araştırmaları Hakkında Bir Değerlendirme 

University of Chicago Middle East Documentation: Some Notes on Mamluk Studies Review

 

 

 

 

19

Doç.Dr. Ercan KARAKOÇ, Hülya UTKULUER YILDIRIM

Araştırma Makalesi

Osmanlı İmparatorluğu’ndan Türkiye Cumhuriyeti’ne Milli Kimlik İnşasında Kültür Varlıklarının Etkisi 

The Influence of the Cultural Assets on the Construction of National Identity from the Ottoman Empire to the Republic of Turkey

 

 

 

 

31

Doç. Dr. Esma SAYIN

Derleme

Vecd Duygusunun Tasavvufî ve Psikolojik Etkileri 

Mystic and Pschological Effects of the Sense of Ecstasy 

 

 

 

53

Dr. Öğr. Üyesi Özgehan ÖZKAN

Araştırma Makalesi

Atsız’ın Romanlarında Zaman Kurgusu ve Bütünlük Anlayışı

Conception of Time and Integrity in Atsız’s Novels

 

 

 

67

Dr. Öğr. Üyesi Nilgün SOFUOĞLU KILIÇ

Araştırma Makalesi

Post-Truth Çağda Aşı Karşıtlığı 

Anti-Vaccination in The Post-Truth Era

 

 

 

99

Doç. Dr. Mehmet GÜL, Oğuzhan GÜL, Recep Nur UZUN

Derleme

Türk-İslâm Medeniyetinde Spor Kültürü: Okçuluk, Binicilik ve Güreş Özelinde Olgular 

Sports Culture in Turkish-Islamic Civilization: The Cases of Specific to Archery, Riding and Wrestling

 

 

 

119

Dr. Nihat ŞAHİN

Derleme (Tez)

Hz. Peygamberin Vazifelendirdiği Din Görevlileri

Religious Officials appointed by the Prophet

 

 

 

137

Öğr. Gör. Dr. Resul KÖSE

Araştırma Makalesi

Tahsin Uzer'in Doğu Vilayetlerini Kalkındırmaya Dair Gerçekleşemeyen Bir Projesi: Üniversite Öğrencilerinin ve Meslek Erbabının Doğu İlleri Seyahati

Tahsin Uzer's Unrealized Project on Developing Eastern Provinces: East Provincial Travel of University Students and Professionals

 

 

 

 

 

167

Dr. Öğr. Üyesi Fahri ÖZTEKE

Araştırma Makalesi

Birinci Dünya Savaşı’ndan Milli Mücadele’ye Lice Kazası

Lice District from the First World War to the National Struggle

 

 

 

197

Dr. Öğr. Üyesi Sadık ÇETİN

Araştırma Makalesi

Osmanlı’da Yanlış Planlanmış Bir Yatırım Örneği: Beykoz Kâğıt Fabrikası ve Mühendis Robert Schmith’in Raporu 

An Example of a Wrong Investment in the Ottoman: Beykoz Paper Factory and the Report of Engineer Robert Schmith

 

 

 

221