EN TR
SON SAYI 2020 Yaz YIL 15 SAYI 30 ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİ

Prof. Dr. Mehmet AYDIN

Editörden

-------------------------------------------------------------------------------------------

 

Dr. Öğr. Üyesi  Mustafa AKKAYA, Hatice ÖZKAN

Araştırma Makalesi

Enderun Mektebi’ne Öğrenci Alım Usulleri…………………………………...................

The Reception Procedures of the Students to Enderun School

 

 

 

149

Dr. Öğr. Üyesi  Mahmut Recep KELEŞ

Araştırma Makalesi

Zencari Kervansarayı ve Eyyûbîler’in Dımaşk Kolu Hükümdarı el-Melikü’l-Eşref Mûsâ’nın Politikaları  ………………………………………….........................................

The Caravansarai Zancari and the Politics of Eyyubid’s Damascus Branch Ruler al-Malik al-Ashraf

 

 

 

 

171

Dr. Öğr. Üyesi J. Özlem OKTAY ÇEREZCİ

Derleme

Cargalant-Kayirhan (Jargalant-Hayrhan)’da Bulunan Arp Üzerindeki Tasvirler Üzerine Değerlendirmeler …………………………………………..................................

Evaluations of the Representations on the Harp from Jargalant-Hayrhan

(Cargalant-Kayirhan)

 

 

 

 

193

Dr. Öğr. Üyesi Aytekin ŞENZEYBEK

Araştırma Makalesi

Günümüz İslâm Dünyasında Ortaya Çıkan Mezhep Kaynaklı Sorunlar ve Tarihsel Kökenleri…….............................................................................

Sectarian Sourced Problems and Their Historical Origins Arising in Today's Islamic World

 

 

 

209

Dr. Öğr. Üyesi İsmail BAŞARAN

Araştırma Makalesi

Ahit Sandığı: Eski İsrail’in En Kutsal Ayinsel Eşyası…………….…………..................

Ark of the Covenant: The Most Sacred Ritual Possession of Ancient Israel

 

 

 

235

Dr. Öğr. Üyesi Hacer KARA, Dr. Öğr. Üyesi Erkan AYGÖR

Araştırma Makalesi

Ankara Etnografya Müzesinde Bulunan Maktalar …………………...………................

Cutting Slabs (Maktas) in Ankara Ethnography Museum

 

 

247

Prof. Dr. Mehmet AYDIN

Çeviri

Didaché: Havarilerin Doktrini …………………………………………..…..........................

Didaché: The ApostlesDoctrine

 

 

267