EN TR
SON SAYI 2020 Kış YIL 15 SAYI 29 ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİ

Prof. Dr. Mehmet AYDIN

Editörden

 

 

Dr. Öğr. Üyesi Remzi AYDIN

Araştırma Makalesi

Alman Mimar August Carl Friedrich Jasmundun

Yedikuledeki Hapishane Projesi ……………………………………………….....................

Yedikule Prison Project by the German Architect August Carl Friedrich Jasmund       

 

 

 

 

9

Dr. Mustafa BULUT

Araştırma Makalesi

Anadolu Selçuklu Sanatında İki Eksenli Sonsuz Karakterli Bitkisel Kompozisyonlar …………………..………………………………………………........................

Herbal Compositions with Biaxial Infinite Character in Anatolian Seljuk Art

 

 

 

 

29

Dr. Öğr. Üyesi Erkan AYGÖR, Yük. Mimar Seyit Ahmet BİÇER

Araştırma Makalesi

Anamur Kısakahyaoğlu Konağı ve Orta Sofanın Tekâmülü Sorunu …....................

The Kısakahyaoğlu Mansion in Anamur and the Evolution Issue of the Central Sofa

 

 

 

47

Dr. Öğr. Üyesi Selma TURHAN SARIKÖSE

Araştırma Makalesi

XIX. Yüzyıl ile XX. Yüzyıl Başlarında Safranbolu’da Doğal Afetler ………...............

Natural Disasters in Safranbolu at 19’th Century with at the Beginning of 20’th Century

 

 

 

69

Arş.Grv. Dr. Duygu TURGUT

Tez Makalesi

Kayseri’nin Talas İlçesinde Harem ve Selamlığa Sahip Özgün Bir Örnek: Bayer Konağı    …………………………….……………………………………….................................

A Unique Example Having with of Harem and Selamlık Departments in Talas District of Kayseri: Bayer Konağı

 

 

 

 

87

Dr. Öğr. Üyesi Süheyla BÜYÜKŞAHİN, Prof. Dr. Dicle AYDIN

Araştırma Makalesi

Konya Şükran Mahallesinde Sivil Mimari Bellek (20. Yüzyıl) .............……...……….

Civil Architectural Memory in Konya Şükran District (20th Century)

 

 

 

111

Prof. Dr. Mehmet AYDIN

Araştırma Makalesi

H. Lietzmann’ın Kilise Tarihinde Hıristiyan Teslisinin Gelişim Süreci …................

The Development of the Trinity in H. Lietzmann’s History of the Church

 

 

137