EN TR
SON SAYI 2019 Yaz YIL 2019 SAYI 28 ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİ

Prof. Dr. Mehmet AYDIN

Editörden

 

Prof. Dr. Mehmet AYDIN

İslâmi Gelenekte İsa-Mesih İnancı                                                               Derleme

Belief in Jesus as the Messiah in the Islamic Tradition

 

 

241

Prof. Dr. Nurgün KOÇ

İslâm Dünyasında Birlik Arayışları: İslâm Konferansı  - İslâm İşbirliği Teşkilatı ve Türkiye                                                                                                    İnceleme

Efford for Unity in the Islamic World: Islamic Conference - Organization of Islamic Cooperation (OIC) and Turkey

 

 

 

261

Prof. Dr. Nuri KÖSTÜKLÜ

Osmanlı’nın Çöküş Sürecinde Batı Trakya’da Teşekkül Eden Türk Hükümetleri (1878-1923)                                                                                                 Derleme

The Turkish Governments Established in the Western Thrace During the Collapse of the Ottoman State (1878- 1923)

 

 

 

287

Doç. Dr. Yaşar BEDİRHAN

Türkiye Selçukluları Devrinde Konya’nın İktisadi ve Ticari Yapısı             İnceleme

Economic and Commercial Structure of Konya during the Seljuk Period

 

 

295

Dr. Öğr. Üyesi Selma TURHAN SARIKÖSE

Osmanlı Dönemi’nde Safranbolu’da Sıbyan Mektepleri ve Medreseler       Derleme

Sıbyan Schools and Madrasas in Safranbolu in Ottoman Period

 

 

307

Dr. Öğr. Üyesi Erhan Berat FINDIKLI

Türkiye’de Cezaevi Mekânları, Edebiyat ve Çoklu Kronotoplar

(1923-1953)                                                                                                İnceleme  

Carceral Spaces in Turkey, Literature and Multiple Chronotopes (1923-1953)

 

 

 

321

Doç. Dr. Yavuz ARAT

Analysis of Traditional Konya House Indoor Components according to Anthropometric Data; Samples of Sedirs                                                  Araştırma   

Geleneksel Konya Evlerindeki Sabit Donatıların Antropometrik Verilere Göre Analizi; Sedir Örneği

 

 

 

339

Dr. Öğr. Üyesi N. Çiçek AKÇIL HARMANKAYA

Çeşmeli Minareler                                                                                        Derleme

Minarets with Fountain

 

 

355

Dr.Öğr.Üyesi Bilge YILDIRIM GÖNÜL - Öğr. Gör. Rabia Sevda DEMİRKOL

Sinasos/Mustafapaşa Konutlarında Bozulmalar                                        İnceleme

Deformation of the Houses in Synasos/Mustafapasa

 

 

371

Dr. Öğr. Üyesi Türkân UZUN - Gizem AYGÜN

Gaziantep Amerikan Hastanesi Restorasyonu                                            İnceleme

Restoration of Gaziantep American Hospital

 

 

387

Tuba BÜLBÜL BAHTİYAR-Prof. Dr. Dicle AYDIN-Doç. Dr. Esra YALDIZ

Türk Sinema Filmleri Üzerinden Konutu Okumak: 1980lerden Üç Örnek    İnceleme

Reading the Houses through Turkish Films: Three Samples of the1980’s

 

 

411

Dr. Mustafa BULUT

Anadolu Selçuklu Taç Kapılarında Kavsara Kemerleri                                 İnceleme

Recessed Arches in The Anatolian Seljuk Portals

 

 

429

Dr. Öğr. Üyesi Türkân UZUN - Tuba İnci DAMAR ÇALIN

Diyarbakır Geleneksel Konut Mimarisine Ait Özgün Bir Örnek:

Üzeyir Bey Konağı                                                                                          İnceleme

A Unique Example of Traditional Residential Architecture in Diyarbakir: Üzeyir Bey Konağı

 

 

441