EN TR
SON SAYI 2018 Yaz YIL 13 SAYI 26 ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİ

Prof. Dr. Mehmet AYDIN

Editörden

 

 

Prof. Dr. Mehmet AYDIN

İncillere Göre Hz. İsa’nın Erkek ve Kadın Şecereleri Üzerine Bir İnceleme

An Analysis of the Ancestry of Jesus According to the Gospels

 

 

 9

Prof. Dr. Nuri KÖSTÜKLÜ

Birinci Dünya Savaşi Asker Zayiatinin Tespitinde Henüz Bilinmeyen Önemli Bir Kaynak: “Ahz-ı Asker Kalem Riyasetleri Şifre-i Mevrude Defterleri”An Important Source Not Known so Far to Determine Casualties in the First World War: Recruiting Servıces and “Incoming Documents”

 

 19

Prof. Dr. Tahsin TAPUR

Çumra İlçesi’nin Nüfus Coğrafyası 

Population Geography of the District of Çumra

 

 31

Doç. Dr. Selman YAŞAR

Atatürk’te Doğa Sevgisi 

Nature Love at Ataturk

 

 59

Doç. Dr. Mehmet Alparslan KÜÇÜK

Hac ve Dinî Turizmin Ortak Kutsal Mekânı:“Meryem Ana Evi/Kilisesi”

The Space of Pilgrimage and Religious Tourism: “Mary Mother House/Church”

 

 85

Doç. Dr. Hikmet ATİK

Şanlıurfa Ulu Cami Haziresi Mezar Taşlarında Bulunan Şiirler 

Şanlıurfa Ulu Cami Graveyard Poems in Grave Stones

 

 107

Yrd. Doç. Dr. Nazende YILMAZ

Süleymaniye’nin Mimarisinde “İnsan-ı Kâmil” Metaforunu Okumak

Analyzing the Metaphor of "The Perfect Human Being" in the Architecture of Suleymaniye

 

 133

Yrd. Doç. Dr. Züriye ORUÇ

Ortaçağ Türk-İslâm Dünyasında Mizahın Seyirlik ve Dilbaz Ustaları: Saray Maskaraları 

Marvellous and Silver-Tongued Masters of Humour in Medieval Turkish Islamic World: Court Jesters

 

 145

Şefika Nur TURAN, Yrd. Doç. Dr. Esra YALDIZ

XIII. Yüzyıl Konya Mahalle Mescitlerinde Kullanılan Kubbeye Geçiş Elemanları 

The Transition Components to Dome Used in Konya Neighborhood Masjid of XIII. Century

 

  163

Yrd. Doç. Dr. Mustafa GÜLER

Birecik Ulu Camii’nin Mimari Olarak İncelenmesi ve Değerlendirilmesi

An Architectural Examination and Evaluation of Birecik Grand Mosque

 

 189

Yrd. Doç. Dr. Hülya KAYNAR

19. Yüzyıl Sonrası Dokunan Sivas Halısı Desenlerinde Bitkisel Motifler ve Özellikleri 

Features of Herbal Motifs in Patterns of Workshop Type Sivas Carpets after 19th Century

 

 221

Öğr. Gör. Dr. Fahri ÖZTEKE

II. Meşrutiyet’ten Demokrat Parti İktidarına Atıl Halde Bırakılmış Hayrat Kurumları Meselesi 

II. Constitutional from Democrat Party’s Potential out in the Inactive Charities

 

 245

Pınar ŞAHİN

Erenköy’de Bir Selâtin Camii: Hamidiye (Galib Paşa) Camii

An Imperial Mosque in Erenkoy: Hamidiye (GalibPasha) Mosque

 

 265