EN TR
SON SAYI 2018 Kış YIL 13 SAYI 25 ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİ

Prof. Dr. Mehmet AYDIN

Editörden

 

Prof. Dr. Mehmet AYDIN

Bir Hıristiyanla Bir Müslümanın Arasında Geçen Yayımlanmamış Bir Tartışma Risalesi (Bir Bizans İlâhiyat Tartışması – XV. Yüzyıl)

An Unpublished Article Concerning a Dispute Between a Christian and a Muslim(A Byzantine Theology Discussion - XV. Century)

 

 9

Prof. Dr. Nuri KÖSTÜKLÜ

Türk Tarih Ders Kitaplarında Macaristan ve Macar Halkının Temsili

A Research on Representation of Hungary and Hungarians in Turkish History Textbooks

 

19

Doç. Dr. Selman YAŞAR

Atatürk’te Hayvan Sevgisi 

Animal Love Ataturk

 

31

Doç. Dr. Adnan ADIGÜZEL

XII. Yüzyıl Sonlarında Eyyubîler-Muvahhidler İlişkileri

The Relationships between Ayyubis and Almohads in the Late 12th Century

 

57

Yrd. Doç. Dr. Cem Yılmaz BUDAN

Türk İktisat Düşüncesinde Himayeci Usul Kavramının İlk Teorisyeni: Ahmet Mithat Efendi 

The First Theorıst of the Concept of Protectionist Policy in Turkish Economic Thought: Ahmet Mithat Efendi

 

75

Yrd. Doç. Dr. Ahmad HESAMİPOUR KHELEJANİ

İlhanlılar Dönemi Tarih Yazıcılığının Özellikleri

Features of Ilkhanid Period Historiography

 

95

Prof. Dr. Tahsin TAPUR

Konya İl Merkezinde Bulunan Hobi Bahçeleri 

Hobby Gardens in Konya City Centre

 

109

Yrd. Doç. Dr. Mehmet KAYA

 “Kur’an Yolu” Tefsirinde Süleyman Ateş’e Yönelikbazı Eleştirilere Dair Bir İnceleme 

An Analysis on Some Criticism for Süleyman Ateş in the Tafsir of “Kur'an Yolu”

 

 123

Aşir Kayhan KIYCI

“Büyük İzmir Yangını”nı Hatırlamak (13 Eylül 1922) 

Remembering “The Great Fire of Izmir” (1922, September 13)

 

149

Öğr. Gör. Dr. Fahri ÖZTEKE

Tarihçiliğimizin Kurumsallaşması ve Bir Kültür Milliyetçisi Ahmed Zeki Velidi Togan 

Institutionalization of Our Historiography and a Cultural Nationalist

Ahmed Zeki Velidi Togan

 

 165

Öğr. Gör. Dr. Ahmet YILDIZ

Hafız İbrahim'in Şiirlerinde Türk İmajı

Turkish Image in Hafız Ibrahim’s Poems

 

195

Dr. İsmail BAŞARAN

Muhafazakâr Yahudilikte İbadet 

Worship in Conservative Judaism

 

213

Mustafa ŞENGİL

Sebilürreşad Dergisi Örneğinde Osmanlının Son Döneminde Kadının Eğitimine Bakış

Viev of Education of Women at the Last Period of Ottoman in the Semple of Sebilürreşad Journal

 

 

 229