EN TR
SON SAYI 2021 Kış YIL 16 SAYI 31 ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİ

Prof.Dr. Mehmet Aydın

Editör

Türk-İslâm Medeniyeti Akademik Araştırmalar Dergisi’nin 2021/31. sayısını bilim dünyasına kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Dergi, hizmet anlayışı ve özverili bir çalışma süreci ile onbeş yılını geride bırakmış, akademik çevrelerce benimsenmiş ve kabul görmüştür. Bu durum bize her zaman güç ve gayret vermiş, devamlılıkta motive edici olmuştur. Her sayıda olduğu gibi, bu sayıda da özgün araştırma yazıları ile dergimizin, bilim dünyasına ışık tutacağı umulmaktadır. Bu sayıda; “Kilise Babaları ve Hıristiyanlığın İnanç Esasları - Chicago Üniversitesi Orta Doğu Dokümantasyon Merkezi Memlûk Araştırmaları Hakkında Bir Değerlendirme - Osmanlı İmparatorluğu’ndan Türkiye Cumhuriyeti’ne Milli Kimlik İnşasında Kültür Varlıklarının Etkisi - Vecd Duygusunun Tasavvufî ve Psikolojik Etkileri - Atsız’ın Romanlarında Zaman Kurgusu ve Bütünlük Anlayışı - Post-Truth Çağda Aşı Karşıtlığı Türk-İslâm Medeniyetinde Spor Kültürü: Okçuluk, Binicilik ve Güreş Özelinde Olgular - Hz. Peygamberin Vazifelendirdiği Din Görevlileri - Tahsin Uzer'in Doğu Vilayetlerini Kalkındırmaya Dair GerçekleşemeyenBir Projesi: Üniversite Öğrencilerinin ve Meslek Erbabının Doğu İlleri Seyahati - Birinci Dünya Savaşı’ndan Milli Mücadele’ye Lice Kazası - Osmanlı’da Yanlış Planlanmış Bir Yatırım Örneği: Beykoz Kâğıt Fabrikası ve Mühendis Robert Schmith’in Raporu” başlıkları altında, derleme ve araştırma makaleleri bilim dünyasına kazandırılmıştır.

Makaleleri değerlendirme zahmetine katlanan ve zaman ayırarak değerli katkıları ile niteliğin arttırılmasında emek veren saygıdeğer hakemlerimize, 31. Sayının basılı yayınlanmasında maddi destek sağlayan Anka Danışma Grubu A.Ş. Firmasına sonsuz şükran ve minnetlerimi sunarım.

Uzun yıllar alanında uzman akademisyenler olarak hakemlik yaparak emeği geçen, 2020 yılında Hak’ka yürüyen Prof.Dr. Harun Güngör, Prof.Dr. Hasan Onat ve Prof.Dr. Ramazan Tosun hocalarımıza Cenab-ı Haktan rahmet diliyorum. Mekânları cennet olsun.

Türk İslâm Medeniyeti Akademik Araştırmalar Dergisi’nin otuzbirinci sayısının, bilim dünyasına hayırlar getirmesini temenni eder, teşekkürlerimi arz ederim.

Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahyat Fakültesi Emekli Öğretm Üyesi