EN TR
SON SAYI 2019 Yaz YIL 2019 SAYI 28 ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİ

Prof.Dr. Mehmet Aydın

Editör

Türk-İslâm Medeniyeti Akademik Araştırmalar Dergisinin 2019/28. sayısını bilim dünyasına kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ondördüncü yılında olan dergimiz, yurt içinde ve yurt dışında akademik çevrelerce benimsenmiş ve kabul görmüştür. Bu durum bize her zaman güç ve gayret vermiş, süreklilikte motive edici olmuştur. Her sayıda olduğu gibi, bu sayıda da özgün araştırma yazıları ile dergimiz, bilim dünyasına ışık tutacaktır. Bu sayıda; -“İslâmi Gelenekte İsa-Mesih İnancı - İslâm Dünyasında Birlik Arayışları: İslâm Konferansı - İslâm İşbirliği Teşkilatı ve Türkiye - Osmanlı’nın Çöküş Sürecinde Batı Trakya’da Teşekkül Eden Türk Hükümetleri (1878-1923) - Türkiye Selçukluları Devrinde Konya’nın İktisadi ve Ticari Yapısı - Osmanlı Dönemi’nde Safranbolu’da Sıbyan Mektepleri ve Medreseler - Türkiye’de Cezaevi Mekânları, Edebiyat ve Çoklu Kronotoplar (1923-1953) - Geleneksel Konya Evlerindeki Sabit Donatıların Antropometrik Verilere Göre Analizi; Sedir Örneği - Çeşmeli Minareler - Sinasos/Mustafapaşa Konutlarında Bozulmalar - Gaziantep Amerikan Hastanesi Restorasyonu - Türk Sinema Filmleri Üzerinden Konutu Okumak: 1980lerden Üç Örnek - Anadolu Selçuklu Taç Kapılarında Kavsara Kemerleri - Diyarbakır Geleneksel Konut Mimarisine Ait Özgün Bir Örnek: Üzeyir Bey Konağı”- başlıkları altında, özgün araştırma sonuçları ve bakış açıları, bilim dünyasına kazandırılmıştır.

Makaleleri değerlendirme zahmetine katlanan ve zaman ayırarak değerli katkıları ile niteliğin arttırılmasında emek veren değerli hakemlerimize,  akademik ve bilimsel hayata katkı sağlamak amacıyla 28. Sayının basılı yayınlanmasında maddi destek sağlayan Anka Danışma Grubu A.Ş Firmasına sonsuz şükran ve minnetlerimi sunarım.

Türk İslâm Medeniyeti Akademik Araştırmalar Dergisinin yirmi sekizinci sayısının, bilim dünyasına hayırlar getirmesini temenni eder, emeği geçen herkese tekrar teşekkürlerimi arz ederim.

Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahyat Fakültesi Emekli Öğretm Üyesi