EN TR
SON SAYI 2018 Yaz YIL 13 SAYI 26 ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİ

Prof.Dr. Mehmet Aydın

Editör

Türk-İslâm Medeniyeti Akademik Araştırmalar Dergisinin 2018/26 Sayısını bilim dünyasına kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Onüçüncü yılında olan dergimiz, yurt içinde ve yurt dışında akademik çevrelerce benimsenmiş ve kabul görmüştür. Bu durum bize her zaman güç ve gayret vermiş, devamlılıkta motive edici olmuştur. Her sayıda olduğu gibi, bu sayıda da özgün araştırma yazıları ile dergimiz, bilim dünyasına ışık tutacaktır. Bu sayıda; -İncillere Göre Hz. İsa’nın Erkek ve Kadın Şecereleri Üzerine Bir İnceleme-Birinci Dünya Savaşi Asker Zayiatinin Tespitinde Henüz Bilinmeyen Önemli Bir Kaynak:“Ahz-ı Asker Kalem Riyasetleri Şifre-i Mevrude Defterleri”- Çumra İlçesi’nin Nüfus Coğrafyası - Atatürk’te Doğa Sevgisi - Hac ve Dinî Turizmin Ortak Kutsal Mekânı:“Meryem Ana Evi/Kilisesi”- Şanlıurfa Ulu Cami Haziresi Mezar Taşlarında Bulunan Şiirler - Süleymaniye’nin Mimarisinde “İnsan-ı Kâmil” Metaforunu Okumak - Ortaçağ Türk-İslâm Dünyasında Mizahın Seyirlik ve Dilbaz Ustaları: Saray Maskaraları - XIII. Yüzyıl Konya Mahalle Mescitlerinde Kullanılan Kubbeye Geçiş Elemanları - Birecik Ulu Camii’nin Mimari Olarak İncelenmesi ve Değerlendirilmesi - 19.Yüzyıl Sonrası Dokunan Sivas Halısı Desenlerinde Bitkisel Motifler ve Özellikleri - Erenköy’de Bir Selâtin Camii: Hamidiye (Galib Paşa) Camii - II. Meşrutiyet’ten Demokrat Parti İktidarına Atıl Halde Bırakılmış Hayrat Kurumları Meselesi- başlıkları altında, özgün araştırma sonuçları ve değerlendirmeler bilim dünyasına kazandırılmıştır.

Makaleleri değerlendirme zahmetine katlanan ve zaman ayırarak değerli katkıları ile niteliğin arttırılmasında emek veren çok değerli hakemlerimize en kalbi teşekkürlerimi sunarım.

Dergimizin yayına hazırlanmasında ve teknik sürecin takibinde fedakârlıkla emek veren, çaba sarf eden editörlerimizden Prof.Dr. Dicle AYDIN’a ve diğer teknik çalışmalarda emeğini esirgemeyen editör Yardımcımız Yrd. Doç. Dr. Ahmet ARAS’a şükranlarımı sunmayı bir borç biliyorum.

Son olarak akademik ve bilimsel hayata katkı sağlamak amacıyla 26. Sayının sponsorluğunu üstlenen ESENEK EĞİTİM MERKEZİNE ve ANKA DANIŞMA GRUBU A.Ş Firmalarına sonsuz şükran ve minnetlerimi belirtmek isterim.

Türk İslâm Medeniyeti Akademik Araştırmalar Dergisinin yirmi beşinci sayısının, bilim dünyasına hayırlar getirmesini temenni eder, emeği geçen herkese tekrar teşekkürlerimi arz ederim.

Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahyat Fakültesi Emekli Öğretm Üyesi