EN TR
SON SAYI 2018 Kış YIL 13 SAYI 25 ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİ

Prof.Dr. Mehmet Aydın

Editör

Türk-İslâm Medeniyeti Akademik Araştırmalar Dergisinin 2018/25 Sayısını bilim dünyasına kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Onüçüncü yılında olan dergimiz, yurt içinde ve yurt dışında akademik çevrelerce benimsenmiş ve kabul görmüştür. Bu durum bize her zaman güç ve gayret vermiş, devamlılıkta motive edici olmuştur. Her sayıda olduğu gibi, bu sayıda da özgün araştırma yazıları ile dergimiz, bilim dünyasına ışık tutacaktır. Bu sayıda; -“Bir Hıristiyanla Bir Müslümanın Arasında Geçen Yayımlanmamış Bir Tartışma Risalesi”-“Türk Tarih Ders Kitaplarında Macaristan ve Macar Halkının Temsili”-“Atatürk’te Hayvan Sevgisi”-“XII. Yüzyıl Sonlarında Eyyubîler-Muvahhidler İlişkileri”-“Türk İktisat Düşüncesinde Himayeci Usul Kavramının İlk Teorisyeni: Ahmet Mithat Efendi”-“İlhanlılar Dönemi Tarih Yazıcılığının Özellikleri”-“Konya İl Merkezinde Bulunan Hobi Bahçeleri”-“Kur’an Yolu” Tefsirinde Süleyman Ateş’e Yönelikbazı Eleştirilere Dair Bir İnceleme”-“Büyük İzmir Yangını”nı Hatırlamak”-“Tarihçiliğimizin Kurumsallaşması ve Bir Kültür Milliyetçisi Ahmed Zeki Velidi Togan”-“Hafız İbrahim'in Şiirlerinde Türk İmajı”-“Muhafazakâr Yahudilikte İbadet”-“Sebilürreşad Dergisi Örneğinde Osmanlının Son Döneminde Kadının Eğitimine Bakış”- başlıkları altında, özgün araştırma sonuçları ve bakış açıları bilim dünyasına kazandırılmıştır.

Makaleleri değerlendirme zahmetine katlanan ve zaman ayırarak değerli katkıları ile niteliğin arttırılmasında emek veren çok değerli hakemlerimize en kalbi teşekkürlerimi sunarım.

Dergimizin yayına hazırlanmasında ve teknik sürecin takibinde fedakârlıkla emek veren, çaba sarf eden editörlerimizden Prof.Dr. Dicle AYDIN’a ve diğer teknik çalışmalarda emeğini esirgemeyen editör Yardımcımız Yrd. Doç. Dr. Ahmet ARAS’a şükranlarımı sunmayı bir borç biliyorum.

Son olarak akademik ve bilimsel hayata katkı sağlamak amacıyla 25. Sayının sponsorluğunu üstlenen ESENEK EĞİTİM MERKEZİNE ve ANKA DANIŞMA GRUBU A.Ş Firmalarına sonsuz şükran ve minnetlerimi belirtmek isterim.

Türk İslâm Medeniyeti Akademik Araştırmalar Dergisinin yirmi beşinci sayısının, bilim dünyasına hayırlar getirmesini temenni eder, emeği geçen herkese tekrar teşekkürlerimi arz ederim.

Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahyat Fakültesi Emekli Öğretm Üyesi