EN TR
SON SAYI 2016 Yaz YIL 11 SAYI 22 ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİ

Prof.Dr. Mehmet Aydın

Editör

Türk-İslam Medeniyeti Akademik Araştırmalar Dergisinin 2016/22 Sayısını bilim dünyasına kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. On birinci yılında olan dergimiz, yurt içinde ve yurt dışında akademik çevrelerce büyük bir takdirle benimsenmiş ve kabul görmüştür. Bu durum bize her zaman güç ve gayret vermiş ve devamlılıkta motive edici olmuştur. Her sayıda olduğu gibi, bu sayıda da özgün araştırma yazıları ile dergimiz, bilim dünyasına ışık tutacaktır: -Taberi Tefsiri’ndeki Hıristiyanlığa Bir Bakış,  İkinci Dünya Savaşı Öncesi Balkanlar’daki Politik Gelişmeler ve Türkiye, Atatürk ve Barış, Türkistan-Avrupa Ticarî Münâsebetlerinin Osmanlı Devleti Vasıtasıyla Tesisine Dair Bir Teşebbüs, XIX. Yüzyılın İlk Yarısında Balıkesir ve Çevresindeki Karakeçililer, Kudüs ve Mescid-i Aksa’nın Faziletine Dair Hadisler ve Yorumu,  Sufistic and Psychological Effects of Tewbe “Repentance” For Self-Transformation, 27 Mayıs Askeri Darbesi’nin Sancıları ve Orduda Tasfiyeler 1960-1964, Vusûlî Divânı’nda Geçen Ayet-İ Kerîme ve Hadis-İ Şerîfler, İmâm Mâlik’in Metodolojisinde Sahabî Kavlinin Delil Değeri,  Demokrat Parti Dönemi Kültür Politikalari (1950-1960)- başlıkları altında, özgün bilim sonuçları ve bakış açıları bilim dünyasına kazandırılmıştır.

Dergimizde yer alan her yazıyı, büyük bir dikkatle inceleyerek, yayım aşamasına getirme zahmet ve fedakârlığına katlanan çok değerli hakemlerimize, en kalbi teşekkürlerimi sunarım. Özellikle bütün çalışmaları, dergi formatına getirmek için uzun ve zahmetli bir çaba sarf eden editörlerimizden Prof.Dr. Dicle AYDIN’a ve diğer teknik çalışmalarda emeğini esirgemeyen editör Yardımcımız Yrd. Doç. Dr.Ahmet ARAS’a şükranlarımı sunmayı bir borç biliyorum. Ayrıca Akademik ve bilimsel hayata katkı sağlamak amacıyla 21.Sayının sponsorluğunu üstlenen ESENEK EĞİTİM MERKEZİNE ve ANKA DANIŞMA GRUBU A.Ş Firmalarına sonsuz şükran ve minnetlerimi belirtmek isterim.

Türk-İslam Medeniyeti Akademik Araştırmalar Dergisinin yirmi birinci sayısının, bilim dünyasına hayırlar getirmesini temenni eder, emeği geçen herkese teşekkürlerimi arz ederim.

Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahyat Fakültesi Emekli Öğretm Üyesi