EN TR
SON SAYI 2017 Yaz YIL 12 SAYI 24 ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİ

Prof. Dr. Mehmet AYDIN

Kudüs: Barış İsteyen Bir Şehrin Dinî Arka Planı

MAKALE

Prof. Dr. Nuri KÖSTÜKLÜ

Birinci Dünya Savaşı Sosyal Tarihinin Yeterince Bilinmeyen Önemli Bir Kaynağı: “Vefâyâta Mahsus Vukûat Defterleri”

MAKALE

Doç. Dr. Selman YAŞAR

Atatürk’ün Üniversite Reformu Sürecinde Ernst Reuter’in Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesindeki Çalışmaları ve Türk Bilim Hayatı ve Şehirciliğine Katkıları

MAKALE

Doç. Dr. Recep KARACAKAYA Doç. Dr. Nurgün KOÇ

19. Yüzyılın Ortalarında Çeşme’nin Demografik Yapısı (Müslüman Nüfusu)

MAKALE

Prof. Dr. Dicle AYDIN Yrd. Doç. Dr. Süheyla BÜYÜKŞAHİN

Son Dönem Konya Camilerinde Biçimsel Arayışın Analizi

MAKALE

Doç. Dr. F. Nalan TÜRKMEN Ömer ÇEPNİOĞLU

Yoros Kalesi Kazılarında Bulunan Osmanlı Dönemi Sikkeleri

MAKALE

Doç. Dr. Tahsin TAPUR

Karaman Çevresindeki Tarihi Yerleşim Alanları

MAKALE

Doç. Dr. Nilay ERTÜRK Yrd. Doç. Dr. Esra VAROL

Eskişehir Çifteler İlçesinde El Sanatlarının Yaşatılması: Oya Örücülüğü

MAKALE

Yrd. Doç. Dr. Özgehan ÖZKAN

Türk Toplumunda Geleneksel Değerlerin Popüler Kültür Üzerinden Dönüşümü

MAKALE

Yrd. Doç. Dr. Ahmet İLYAS

1927 Nüfus Sayım Sonuçlarına Göre Urfa Nüfusunun Genel Yapısı ve Özelliği

MAKALE

Arş. Gör. Pınar KOÇ Prof. Dr. Ruşen YAMAÇLI

Bir Tarihsel Haritalandırma Projesi: Üç Medrese ve Düşünsel İzlekleri

MAKALE

Özge PARLAK Yrd. Doç. Dr. Esra YALDIZ

Konya’da Erken Cumhuriyet Dönemi İlkokul Yapıları

MAKALE

Yrd.Doç.Dr. Semiha Sultan TEKKANAT Yrd.Doç.Dr. Fadim YAVUZ

Tarihi Kent Dokusu Kapsamında, İçerişehir (Beyşehir) Yerleşmesinin İrdelenmesi

MAKALE

Yrd. Doç. Dr. Serdar GENÇ

Rusçuk’ta Kadınların Kullandığı Takı ve Aksesuarlar (17- 19. yy.)

MAKALE

Burçin SENGÖR Gözde YÖRÜK Murat BEKTAŞ

Bir Sözlü Tarih Çalışması; Halalca Örneği

MAKALE