EN TR
SON SAYI 2017 Kış YIL 12 SAYI 23 ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİ

Prof. Dr. Mehmet AYDIN

Dünya Barışı ve Dinler

MAKALE

Prof. Dr. Nuri KÖSTÜKLÜ

Çanakkale Zaferi Nasıl Anlaşılmalı, Nasıl Anlatılmalı?: Metodolojik Bazı Tespitler

MAKALE

Doç. Dr. Selman YAŞAR

Atatürk’ün Üniversite Reformu Sürecinde Kütüphanelerin Kuruluş ve Gelişiminde Alman Bilim Adamları

MAKALE

Doç. Dr. Hasan Tahsin FEYİZLİ

Akla Tesir Eden Faktörler ve Eylem

MAKALE

Doç. Dr. Nurgün KOÇ

Köy Enstitüleri Hakkında Sözlü Tarih Araştırması

MAKALE

Yrd. Doç. Dr. Esma SAYIN

Hasan Basri Çantay’ın Eserlerindeki Tasavvufî Temalar Bağlamında Şahsiyeti

MAKALE

Yrd. Doç. Dr. Recep ÖZDEMİR

İslâm Hukukunda Gayrimenkul Rehni (İpotek)

MAKALE

Yrd. Doç. Dr. Lütfi CENGİZ

Hasan Basri Çantay’ın Ehl-i Sünnet/Hanefilik-Maturidilik Vurgusu(nun Gerekçeleri ve Temelleri)

MAKALE

Yrd. Doç. Dr. Özgehan ÖZKAN

Türk Yazılı Basınında “Türkiye’nin Avrupa Birliği Üyeliği Önündeki Engeller-Sorunlar” Konusunun Sunumu (1995-2005)

MAKALE

Makram HADDAD Doç. Dr. Aziz DOĞANAY

“Kitâb Fîmâ Yehtâcü İleyhi’s-Sâni‘ min A‘mâli’l-Hendese” Adlı Eserin Âidiyet Meselesi Üzerine

MAKALE

Aşir Kayhan KIYCI Doç. Dr. Nurgün KOÇ

Bir İnkılâp ve Mücadele Adamı: Rıdvan Hüsrev (Gerede)

MAKALE

Yrd. Doç. Dr. Ahmet İLYAS

Cumhuriyet’in İdeal Toplum Yetiştirme Yolu: 5245 Sayılı Harika Çocuk Yasası

MAKALE

Öğr. Gör. Mansur TEYFUR

Ziya Bünyadov’un Hayatı, Eserleri ve Kurân-ı Kerim Meali Çalışması

MAKALE

Dr. Emel NALÇACIGİL ÇOPUR

Gubârî’nin Eserlerinde Hac İbadeti

MAKALE

Öğr. Gör. Fahri ÖZTEKE

Türk Devriminin Tasavvuf Kurumlarıyla Kesişen Yolları

MAKALE