EN TR
SON SAYI 2016 Kış YIL 11 SAYI 21 ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİ

Prof.Dr. Mehmet Aydın

Menâr Tefsirinde Hıristiyanlık

MAKALE

Doç. Dr. Nurgün KOÇ

Soğuk Savaşta Almanya: Bölünmüş Almanya’nın Birleştirilmesine Yönelik Çabalar

MAKALE

Doç. Dr. Selman YAŞAR

Cumhuriyet Dönemi Şanlıurfa Basın Hayatı (1923-1990)

MAKALE

Yrd. Doç. Dr. Esma SAYIN

Ontolojik Açıdan Tasavvuf, Mistisizm ve Maneviyatçılığa Dair Yaklaşımların Karşılaştırılması

MAKALE

Yrd. Doç. Dr. Esra VAROL Doç. Dr. Nilay ERTÜRK

Geleneksel Türk El Sanatlarından Çorap Örücülüğü: Eskişehir Çifteler İlçesi Örneği

MAKALE

Yrd. Doç. Dr. Esra YALDIZ Prof. Dr. N.Gül ASATEKİN

Anıtsal Yapıların Yeniden Kullanımında İşlevsel Adaptasyonun, Mekânsal Analiz Yolu ile Değerlendirilmesi; Kayseri Sahabiye Medresesi

MAKALE

Yrd. Doç. Dr. Uğur TUZTAŞI Arş. Gör. Pınar KOÇ

Selçuklu Mimarlığı Neyi İfade Eder? “Selçuklu” Mimarlığının Üslupsal ve Anlamsal Okunabilirliğinde Muğlâklık

MAKALE

Öğr. Gör. Dr. Ahmad HESAMİPOUR KHELEJANİ

Farsça Kaynaklarda Eşrefoğulları’na Ait Kayıtlar

MAKALE

Arş. Gör. Zeynep İNAN OCAK Yrd. Doç. Dr. Gülsün TANYELİ

Kırşehir Cacabey Medresesi ve Onarımları

MAKALE

Öğr. Gör. Zübeyde Gözde KUTLU

19. Yüzyıl İstanbul’unda Bir Eğitim Yapısı: Saint Joseph Fransız Okul

MAKALE

Dr. Mustafa BULUT

Sultan II. Mahmut Türbesi Haziresi’ndeki Ulusal Mimarlık Dönemi Mezarları

MAKALE

Dr. Deniz DOĞRU

Yakın Tarihimizde Bir Sürgün Hikâyesi: "Yüz Ellilikler"

MAKALE

Yrd. Doç. Dr. Ahmet ARAS

Dinler Coğrafyasında Geleneksel Kültür ve Din Adına Gerçekleştirilen Uygulamalar

MAKALE