EN TR
SON SAYI 2021 Kış YIL 16 SAYI 31 ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİ

Prof. Dr. Mehmet AYDIN

Kilise Babaları ve Hıristiyanlığın İnanç Esasları

MAKALE

Doç. Dr. Abdullah Mesut AĞIR

MAKALE

Doç.Dr. Ercan KARAKOÇ Hülya UTKULUER YILDIRIM

Osmanlı İmparatorluğu’ndan Türkiye Cumhuriyeti’ne Milli Kimlik İnşasında Kültür Varlıklarının Etkisi

MAKALE

Doç. Dr. Esma SAYIN

Vecd Duygusunun Tasavvufî ve Psikolojik Etkileri

MAKALE

Dr. Öğr. Üyesi Özgehan ÖZKAN

Atsız’ın Romanlarında Zaman Kurgusu ve Bütünlük Anlayışı

MAKALE

Dr. Öğr. Üyesi Nilgün SOFUOĞLU KILIÇ

Post-Truth Çağda Aşı Karşıtlığı

MAKALE

Doç. Dr. Mehmet GÜL Oğuzhan GÜL Recep Nur UZUN

Türk-İslâm Medeniyetinde Spor Kültürü: Okçuluk, Binicilik ve Güreş Özelinde Olgular

MAKALE

Dr. Nihat ŞAHİN

Hz. Peygamberin Vazifelendirdiği Din Görevlileri

MAKALE

Öğr. Gör. Dr. Resul KÖSE

Tahsin Uzer'in Doğu Vilayetlerini Kalkındırmaya Dair Gerçekleşemeyen Bir Projesi: Üniversite Öğrencilerinin ve Meslek Erbabının Doğu İlleri Seyahati

MAKALE

Dr. Öğr. Üyesi Fahri ÖZTEKE

Birinci Dünya Savaşı’ndan Milli Mücadele’ye Lice Kazası

MAKALE

Dr. Öğr. Üyesi Sadık ÇETİN

Osmanlı’da Yanlış Planlanmış Bir Yatırım Örneği: Beykoz Kâğıt Fabrikası ve Mühendis Robert Schmith’in Raporu

MAKALE

Sayı 31 Kapak

MAKALE