EN TR
SON SAYI 2020 Yaz YIL 15 SAYI 30 ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİ

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa AKKAYA Hatice ÖZKAN

Enderun Mektebi’ne Öğrenci Alım Usulleri

MAKALE

Dr. Öğr. Üyesi Mahmut Recep KELEŞ

Zencari Kervansarayı ve Eyyûbîler’in Dımaşk Kolu Hükümdarı el-Melikü’l-Eşref Mûsâ’nın Politikaları

MAKALE

Dr. Öğr. Üyesi J. Özlem OKTAY ÇEREZCİ

Cargalant-Kayirhan (Jargalant-Hayrhan)’da Bulunan Arp Üzerindeki Tasvirler Üzerine Değerlendirmeler

MAKALE

Dr. Öğr. Üyesi Aytekin ŞENZEYBEK

Günümüz İslâm Dünyasında Ortaya Çıkan Mezhep Kaynaklı Sorunlar ve Tarihsel Kökenleri

MAKALE

Dr. Öğr. Üyesi İsmail BAŞARAN

Ahit Sandığı: Eski İsrail’in En Kutsal Ayinsel Eşyası

MAKALE

Dr. Öğr. Üyesi Hacer KARA Dr. Öğr. Üyesi Erkan AYGÖR

Ankara Etnografya Müzesinde Bulunan Maktalar

MAKALE

Prof. Dr. Mehmet AYDIN

Didaché: Havarilerin Doktrini

MAKALE

Kapak

timad Cilt 15 Sayı 30

MAKALE