EN TR
SON SAYI 2020 Kış YIL 15 SAYI 29 ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİ

Dr. Öğr. Üyesi Remzi AYDIN

Alman Mimar August Carl Friedrich Jasmund’un Yedikule’deki Hapishane Projesi

MAKALE

Dr. Mustafa BULUT

Anadolu Selçuklu Sanatında İki Eksenli Sonsuz Karakterli Bitkisel Kompozisyonlar

MAKALE

Dr. Öğr. Üyesi Erkan AYGÖR Yük. Mimar Seyit Ahmet BİÇER

Anamur Kısakahyaoğlu Konağı ve Orta Sofanın Tekâmülü Sorunu

MAKALE

Dr. Öğr. Üyesi Selma TURHAN SARIKÖSE

XIX. Yüzyıl ile XX. Yüzyıl Başlarında Safranbolu’da Doğal Afetler

MAKALE

Arş.Grv. Dr. Duygu TURGUT

Kayseri’nin Talas İlçesinde Harem ve Selamlığa Sahip Özgün Bir Örnek: Bayer Konağı

MAKALE

Dr. Öğr. Üyesi Süheyla BÜYÜKŞAHİN Prof. Dr. Dicle AYDIN

Konya Şükran Mahallesinde Sivil Mimari Bellek (20. Yüzyıl)

MAKALE

Prof. Dr. Mehmet AYDIN

H. Lietzmann’ın Kilise Tarihinde Hıristiyan Teslisinin Gelişim Süreci

MAKALE

Kapak

timad Cilt 15 Sayı 29

MAKALE