EN TR
SON SAYI 2018 Yaz YIL 13 SAYI 26 ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİ

Prof. Dr. Mehmet AYDIN

İncillere Göre Hz. İsa’nın Erkek ve Kadın Şecereleri Üzerine Bir İnceleme

MAKALE

Prof. Dr. Nuri KÖSTÜKLÜ

Birinci Dünya Savaşi Asker Zayiatinin Tespitinde Henüz Bilinmeyen Önemli Bir Kaynak: “Ahz-ı Asker Kalem Riyasetleri Şifre-i Mevrude Defterleri”

MAKALE

Prof. Dr. Tahsin TAPUR

Çumra İlçesi’nin Nüfus Coğrafyası

MAKALE

Doç. Dr. Selman YAŞAR

Atatürk’te Doğa Sevgisi

MAKALE

Doç. Dr. Mehmet Alparslan KÜÇÜK

Hac ve Dinî Turizmin Ortak Kutsal Mekânı:“Meryem Ana Evi/Kilisesi”

MAKALE

Doç. Dr. Hikmet ATİK

Şanlıurfa Ulu Cami Haziresi Mezar Taşlarında Bulunan Şiirler

MAKALE

Yrd. Doç. Dr. Nazende YILMAZ

Süleymaniye’nin Mimarisinde “İnsan-ı Kâmil” Metaforunu Okumak

MAKALE

Yrd. Doç. Dr. Züriye ORUÇ

Ortaçağ Türk-İslâm Dünyasında Mizahın Seyirlik ve Dilbaz Ustaları: Saray Maskaraları

MAKALE

Şefika Nur TURAN Yrd. Doç. Dr. Esra YALDIZ

XIII. Yüzyıl Konya Mahalle Mescitlerinde Kullanılan Kubbeye Geçiş Elemanları

MAKALE

Yrd. Doç. Dr. Mustafa GÜLER

Birecik Ulu Camii’nin Mimari Olarak İncelenmesi ve Değerlendirilmesi

MAKALE

Yrd. Doç. Dr. Hülya KAYNAR

19. Yüzyıl Sonrası Dokunan Sivas Halısı Desenlerinde Bitkisel Motifler ve Özellikleri

MAKALE

Öğr. Gör. Dr. Fahri ÖZTEKE

II. Meşrutiyet’ten Demokrat Parti İktidarına Atıl Halde Bırakılmış Hayrat Kurumları Meselesi

MAKALE

Pınar ŞAHİN

Erenköy’de Bir Selâtin Camii: Hamidiye (Galib Paşa) Camii

MAKALE

Kapak

Cilt 13 Sayı 26 Kapak

MAKALE