SÜRÜN, M. . (2022) “The Gravestone Inscriptions Signed by The Calligraphers in The Cemetery of Merkez Efendi Complex in Istanbul ”, Türk İslâm Medeniyeti Akademik Araştırmalar Dergisi, 17(34), pp. 305–330. doi: 10.5281/zenodo.6468611.