YAŞAR, Selman. 2018. “Animal Love Ataturk”. Türk İslâm Medeniyeti Akademik Araştırmalar Dergisi 13 (25):31-55. https://timad.com.tr/index.php/timad/article/view/5.