KUTLU, Öğr. Gör. Zübeyde Gözde. 2016. “An Educational Building in the 19th Century of İstanbul: Saint Joseph French Schoo”. Türk İslâm Medeniyeti Akademik Araştırmalar Dergisi 11 (21):171-86. https://timad.com.tr/index.php/timad/article/view/168.