SÜRÜN, Mustafa. 2022. “The Gravestone Inscriptions Signed by The Calligraphers in The Cemetery of Merkez Efendi Complex in Istanbul”. Türk İslâm Medeniyeti Akademik Araştırmalar Dergisi 17 (34):305-30. https://doi.org/10.5281/zenodo.6468611.