ULUSAY ALPAY, Bilge. 2022. “The Effect of Universal Design and Ergonomics on Urban Space; The Case of Eminönü – Sirkeci”. Türk İslâm Medeniyeti Akademik Araştırmalar Dergisi 17 (34):253-72. https://doi.org/10.5281/zenodo.6468560.