İDEM , Tekin. 2022. “Adana Commodity Exchange Market from Ottomans until the Republic (1913-1930)”. Türk İslâm Medeniyeti Akademik Araştırmalar Dergisi 17 (33):95-118. https://doi.org/10.5281/zenodo.6526406.