SÜRÜN, M. . (2022). The Gravestone Inscriptions Signed by The Calligraphers in The Cemetery of Merkez Efendi Complex in Istanbul . Türk İslâm Medeniyeti Akademik Araştırmalar Dergisi, 17(34), 305–330. https://doi.org/10.5281/zenodo.6468611