ULUSAY ALPAY, B. . (2022). The Effect of Universal Design and Ergonomics on Urban Space; The Case of Eminönü – Sirkeci . Türk İslâm Medeniyeti Akademik Araştırmalar Dergisi, 17(34), 253–272. https://doi.org/10.5281/zenodo.6468560