[1]
KELEŞ, M.R. 2020. The Caravansarai Zancari and the Politics of Eyyubid’s Damascus Branch Ruler al-Malik al-Ashraf . Türk İslâm Medeniyeti Akademik Araştırmalar Dergisi. 15, 30 (Mar. 2020), 171–192.