[1]
YÜKSEL, M. 2019. Some Considerations About The Umayyad Caliph Velid b. Yezid And His Caliphate. Türk İslâm Medeniyeti Akademik Araştırmalar Dergisi. 14, 27 (Feb. 2019), 207–226.