[1]
KÖSTÜKLÜ, N. 2019. Some Evaluatıons on the Applıcatıon of the Travel Memorandum ın the Perıod of Mahmud II. Türk İslâm Medeniyeti Akademik Araştırmalar Dergisi. 14, 27 (Feb. 2019), 199–206.