[1]
DALKESEN, N. 2019. New Interpretation Of Alan-Gho’a In Akbar-Name. Türk İslâm Medeniyeti Akademik Araştırmalar Dergisi. 14, 27 (Feb. 2019), 165–182.